Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sędziów » Rozdział 18
«  Księga Sędziów 17 Księga Sędziów 18 Księga Sędziów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Za owych czasów nie było króla w Izraelu, a pokolenie Dan szukało sobie za owych czasów posiadłości dziedzicznej dla osiedlenia się, ponieważ nie przypadło mu aż do onego dnia nic, jako posiadłość dziedziczna wpośród pokoleń izraelskich. [2] »Wysłali przeto synowie Dana z rodu swojego, z pośród ogółu swego, pięciu mężów, mężów dzielnych, z Corea i Esztaol, aby wypatrzeć kraj i aby go zbadać. I rzekli do nich: Idźcie, zbadajcie kraj; i tak przybyli w góry efraimskie, do domu Michy, i zanocowali tam. [3] »Gdy właśnie stanęli przy domu Michy, poznali głos młodzieńca, lewity; wstąpili tedy i zapytali się: Któż cię tu sprowadził, co tu porabiasz i co tu masz? [4] »I odpowiedział im: Tak a tak uczynił mi Micha i zgodził mnie, i służę mu za kapłana. [5] »Rzekli tedy do niego: Wybadaj też Boga abyśmy wiedzieli, czy powiedzie się droga nasza, którą idziemy. [6] »I odpowiedział im kapłan: Idźcie w pokoju! Przed obliczem Wiekuistego jest droga wasza, którą idziecie. [7] »Owych pięciu mężów zatem odeszło, i przybyli do Laisz, i widzieli lud tameczny zamieszkały spokojnie wedle obyczaju Cydończyków, cicho i bezpiecznie, i że nie było nikogo w kraju, z dzierżących władzę dziedziczną, któryby ich w czemkolwiek skrzywdził, dalecy też byli od Cydończyków, a nie mieli stosunków z nikim. [8] »Gdy zatem wrócili do pobratymców swoich, do Corea i Esztaol, rzekli do nich pobratymcy ich: Cóżeście wy przynieśli? [9] »I odpowiedzieli: Dalej, wyruszmy przeciw nim! albowiem rozpatrzyliśmy kraj - jest on rzeczywiście bardzo piękny! A wy jeszcze się zastanawiacie? Nie ociągajcie się dłużej, aby wyruszyć, aby pójść i wziąć kraj ten w posiadanie. [10] »Gdy przyjdziecie, zastaniecie lud bezpieczny i kraj na wsze strony rozległy. Tak, podał go Bóg w ręce wasze - jest to miejsce, gdzie nie zbywa na niczem, czem darzy ziemia. [11] »Wyruszyło zatem ztamtąd z rodu Danitów, z Corea i Esztaol, sześćset ludzi, uzbrojonych w przybory wojenne. [12] »W pochodzie swoim stanęli obozem w Kirjat-Jearim, w Judei. Przeto nazwano ono miejsce aż po dzień dzisiejszy obozem Dana, a znajduje się ono za Kirjath-Jearim. [13] »Ztamtąd pociągnęli ku górom efraimskim i zaszli do domu Michy. [14] »Odezwało się tedy owych pięciu ludzi, którzy wyszli byli do Laisz, aby kraj wypatrzeć, i rzekli do pobratymców swoich: Czy wiadomo wam, że znajdują się w tych budynkach efod i bożki domowe, obraz rzeźbiony i lity? Zobaczcie tedy co wam czynić zostaje! [15] »I tak zboczyli tam i doszli do domu młodzieńca, lewity, do domu Michy, i pozdrowili go. [16] »Sześćset ludzi zaś z synów Dana, uzbrojonych w przybory swe wojenne, stało u wejścia bramy. [17] »Pięciu jednak owych mężów, którzy wyruszyli byli by wypatrzeć kraj, wstąpiwszy, weszli tam i zabrali obraz rzeźbiony, i efod, i bożki domowe i obraz lity, podczas gdy kapłan stał u wejścia do bramy wraz z sześciuset ludźmi, uzbrojonymi w przybory wojenne. [18] »Wstąpiwszy tedy do domu Michy, zabrali obraz rzeźbiony i efod i bożki domowe i obraz lity. I rzekł do nich kapłan: Co wy czynicie? [19] »I odpowiedzieli mu: Milcz, połóż rękę na usta a pójdź z nami, i bądź nam ojcem i kapłanem. Cóż lepsze dla ciebie, czy być kapłanem domu jednego człowieka, czy też być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego? [20] »I ucieszył się kapłan w sercu swojem, a zabrawszy efod i bożki domowe i obraz rzeźbiony stanął w pośrodku ludu. [21] »I tak puścili się w drogę i poszli, umieszczając przed sobą dziatwę, stada i juki. [22] »Zaledwie jednak oddalili się od domu Michy, zebrali się mieszkańcy sąsiednich domostw przy domu Michy, i doścignęli synów Dana, [23] »I wołali za nimi; na co ci, zwróciwszy się ku nim, zapytali się Michy: Co ci się stało, żeście się tak tłumnie zebrali? [24] »I odpowiedział: Bożki moje, którem sobie sporządził, wyście zabrali, a nadto i kapłana i poszli - i cóż mi zostaje? Jakże się jeszcze pytać możecie: co ci się stało? [25] »I odpowiedzieli mu synowie Dana: Nie odzywałbyś się raczej głośno wobec nas, mogliby bowiem napaść was ludzie rozgoryczeni, a zagubiłbyś życie twoje i życie rodziny twojej. [26] »Poczem odeszli synowie Dana w dalszą swą drogę. Widząc zaś Micha, że silniejsi są od niego, cofnął się i wrócił do domu swego. [27] »Zabrawszy tedy to, co sporządził Micha, oraz kapłana, którego miał przy sobie, napadli na Laisz, na ludzi spokojnych i bezpiecznych, i poranili ich ostrzem miecza; miasto zaś spalili ogniem. [28] »A nie pospieszył mu nikt z pomocą, oddalone bowiem było od Cydonu, a nie mieli stosunków z ludźmi; położone było mianowicie w dolinie Bet-Rehob. Poczem odbudowali miasto i osiedli w niem. [29] »I nadali miastu temu nazwę Dan, podług imienia Dana, praojca ich, urodzonego Izraelowi; przedtem jednak była nazwa miasta tego Laisz. [30] »Poczem postawili sobie synowie Dana ów obraz rzeźbiony, a Jonatan, syn Gerszoma, syn Manasy, wraz z potomkami swymi, służyli za kapłanów pokoleniu Dana aż po dzień opuszczenia kraju. [31] »I tak ustanowili sobie obraz rzeźbiony, sporządzony przez Michę, przez cały czas istnienia domu Bożego w Szylo. 
«  Księga Sędziów 17 Księga Sędziów 18 Księga Sędziów 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).