Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 15
«  1 Księga Samuela 14 1 Księga Samuela 15 1 Księga Samuela 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Samuel do Saula: Mnie wysłał Wiekuisty, abym cię pomazał na króla nad ludem Jego, nad Izraelem, przeto posłuchaj teraz głosu słów Wiekuistego. [2] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Pamiętam co uczynił Amalek Izraelowi, co mu wyrządził na drodze, gdy wychodził z Egiptu. [3] »Przeto teraz idź, i pobij Amaleka, a podajcie zaklęciu wszystko co doń należy, a nie ulituj się nad nim, lecz przebijaj zarówno mężczyzn jak kobiety, dzieci jak niemowlęta, woły jak owce, wielbłądy jak osły. [4] »Zwołał tedy Saul lud i odbył przegląd ich w Telaim - dwakroć sto tysięcy pieszych, a nadto dziesięć tysięcy mężów judzkich. [5] »I dotarł Saul do stolicy Amaleka i uderzył nań w dolinie. [6] »Rzekł zaś był Saul do Kenijczyka: Idźcie, odstąpcie, wyjdźcie z pośród Amaleka, abym cię nie zgładził wraz z nim, a tyś wszak świadczył miłosierdzie wszystkim synom Izraela, gdy wychodzili z Egiptu. I tak odstąpił był Kenijczyk z pośród Amaleka. [7] »I poraził Saul Amaleka od Chawili aż do Szur, które dotyka aż do Egiptu. [8] »I ujął Agaga, króla Amalekitów, żywcem, wszystek lud zaś wytępił ostrzem miecza. [9] »Ale ulitował się Saul i lud nad Agagiem i nad wyborem trzód i rogacizny, i nad dwuroczniakami, i nad baranami tucznymi, w ogóle nad wszystkiem co przedniejsze, a nie chcieli tego wytępić; wszelkie bydło zaś liche i słabowite wytępili. [10] »I doszło słowo Wiekuistego Samuela, mówiąc: [11] »Żałuję żem postanowił Saula królem, gdyż odstąpił odemnie, a słów Moich nie spełnił. I martwiło to Samuela, i wołał do Wiekuistego przez noc całą. [12] »Poczem wstał Samuel by spotkać się z Saulem rano, ale dano znać Samuelowi, mówiąc: Przybył Saul do Karmelu a oto postawił sobie pomnik zwycięstwa, a zwróciwszy się pociągnął dalej i zstąpił do Gilgalu. [13] »A gdy przybył Samuel do Saula, rzekł doń Saul: Błogosławiony ty od Wiekuistego! Spełniłem słowo Wiekuistego. [14] »Samuel jednak rzekł: A co to za beczenie trzód w uszach, i co za ryk wołów, który ja słyszę? [15] »I rzekł Saul: Od Amalekitów przypędzono je, ponieważ ulitował się lud nad wyborem trzód i rogacizny, by je ofiarować Wiekuistemu, Bogu twojemu, pozostałe jednak wytępiliśmy. [16] »Na to rzekł Samuel do Saula: Przestań! a powiem ci co wyrzekł Wiekuisty do mnie tej nocy. I odpowiedział mu: Mów. [17] »I rzekł Samuel: Zaprawdę! jakkolwiek małym się wydawałeś w oczach twoich, to jednak głową pokoleń izraelskich jesteś, bo pomazał cię Wiekuisty na króla nad Izraelem. [18] »I wysłał cię Wiekuisty w drogę, i rzekł: Idź a wytępisz tych niegodziwych, Amalekitów, a będziesz walczył z nimi, póki nie wytępisz ich. [19] »Czemu tedy nie usłuchałeś głosu Wiekuistego, a napadłeś chciwie na łup, i spełniłeś to zło w oczach Wiekuistego? [20] »I rzekł Saul do Samuela: Wszakżem usłuchał głosu Wiekuistego i poszedłem drogą, na którą wysłał mnie Wiekuisty, i przywiodłem Agaga, króla amalekickiego, Amaleka zaś wytępiłem. [21] »Ale pobrał lud ze zdobyczy trzody i rogaciznę, najprzedniejsze z zaklętego dobytku, by je ofiarować Wiekuistemu, Bogu twojemu, w Gilgal. [22] »I rzekł Samuel: Czyż równe upodobanie ma Wiekuisty w całopaleniach i ofiarach rzeźnych jak w posłuszeństwie dla głosu Wiekuistego? Oto posłuszeństwo lepsze niżeli ofiara, uwaga - niż tuk baranów. [23] »Albowiem jak grzech wróżbiarstwa jest opór, a jak cześć bałwanów i terafów krnąbrność. Ponieważ wzgardziłeś słowem Wiekuistego, przeto wzgardził i tobą, abyś nie pozostał królem. [24] »Rzekł tedy Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, żem przekroczył rozkaz Wiekuistego i słowo twoje; obawiałem się bowiem ludu i usłuchałem głosu jego. [25] »Teraz wszakże chciej odpuścić grzech mój, a wróć zemną, abym się ukorzył Wiekuistemu. [26] »Na to rzekł Samuel do Saula: Nie wrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś słowem Wiekuistego, a przeto wzgardził i tobą Wiekuisty, abyś nie pozostał królem nad Izraelem. [27] »A gdy odwrócił się Samuel, by odejść, pochwycił on kraj płaszcza jego, że rozdarł się. [28] »Wtedy rzekł doń Samuel: Oderwał Wiekuisty królestwo izraelskie od ciebie dzisiaj, a oddał je towarzyszowi twojemu, godniejszemu od ciebie. [29] »A zaiste, potężny Izraela nie skłamie i nie pożałuje, gdyż nie jest człowiekiem, aby żałował! [30] »I rzekł: Zgrzeszyłem! Teraz jednak chciej mnie uczcić wobec Izraela, i wróć zemną abym się ukorzył Wiekuistemu, Bogu twojemu. [31] »Wrócił tedy Samuel i szedł za Saulem, i ukorzył się Saul Wiekuistemu. [32] »Poczem rzekł Samuel: Przywiedźcie do mnie Agaga, króla amalekickiego! I poszedł doń Agag wesoło; i rzekł Agag: Zaprawdę, ustąpiła gorycz śmierci! [33] »Samuel jednak rzekł: Jako osierocił niewiasty miecz twój, tak osieroconą niechaj będzie między niewiasty matka twoja! I porąbał Samuel Agaga przed obliczem Wiekuistego w Gilgal. [34] »Poczem poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś wrócił do domu swego, do Gibeath-Saul. [35] »A nie widział więcej Samuel Saula aż do dnia śmierci swojej; Samuel wszakże smucił się o Saula, ponieważ pożałował Wiekuisty, że postanowił był Saula królem nad Izraelem. 
«  1 Księga Samuela 14 1 Księga Samuela 15 1 Księga Samuela 16  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).