Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 21
«  1 Księga Samuela 20 1 Księga Samuela 21 1 Księga Samuela 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:2) I przybył Dawid do Nob, do Achimelecha, kapłana. I wyszedł Achimelech pokornie na spotkanie Dawida i rzekł do niego: Czemu przybywasz sam, a niemasz nikogo przy sobie? [2] »(21:3) I odpowiedział Dawid Achimelechowi: Król poruczył mi sprawę z zastrzeżeniem: Nie powinien nikt się dowiedzieć o sprawie, w której cię wysyłam, a którą ci poruczam; przeto wskazałem młodym ludziom pewne miejsce. [3] »(21:4) A teraz jeżeli masz pod ręką pięć chlebów, daj mi je, albo czemkolwiek rozporządzasz! [4] »(21:5) I odpowiedział kapłan Dawidowi, i rzekł: Niemam powszedniego chleba pod ręka, a jest tylko chleb poświęcony, jeżeli się tylko pachołki od kobiet wstrzymali! [5] »(21:6) I odpowiedział Dawid kapłanowi, i rzekł: Zapewne! Kobiety były niedopuszczane do nas, jak przedtem gdym wyruszał, tak że naczynia tych ludzi czyste są, jakkolwiek to zwyczajny tylko pochód, o ileż bardziej jeżeli dzisiaj wraz z naczyniem poświęcone zostaną. [6] »(21:7) I tak dał mu kapłan chleb poświęcony; nie było bowiem innego chleba prócz chleba wystawnego, który się z przed oblicza Wiekuistego usuwa, aby w dzień zabrania jego świeży chleb położyć. [7] »(21:8) Znajdował się tam jednak jeden ze sług Saula, który tegoż dnia się zatrzymał przed Wiekuistym, imieniem Doeg, Edomita, przełożony pasterzy Saula. [8] »(21:9) I rzekł Dawid do Achimelecha: Ale czy niemasz tu pod ręką jakiejś włóczni albo miecza? Nie zabrałem bowiem ani miecza ani zbroi mojej ze sobą, ponieważ rozkaz króla był nagły. [9] »(21:10) I odpowiedział kapłan: Miecz Goljatha, Filistyńczyka, którego zabiłeś w dolinie dębów, oto zawinięty w chustę po za efodem; jeżeli go chcesz sobie zabrać, zabierz, innego bowiem prócz tego tu niema. I rzekł Dawid: Żaden mu nie dorówna; podaj mi go! [10] »(21:11) Powstał tedy Dawid i uciekł tegoż dnia przed Saulem, i udał się do Achisza, króla Gath. [11] »(21:12) I rzekli słudzy Achisza do niego: Jest to wszak Dawid, przyszły król kraju; wszak to na cześć jego śpiewali w korowodach: Pobił Saul tysiące swoje, ale Dawid swoje dziesiątki tysięcy! [12] »(21:13) I wziął Dawid słowa te do serca swego, i obawiał się bardzo Achisza, króla Gath. [13] »(21:14) Dlatego zmienił swe zachowanie w oczach ich, udawał szaleńca pod ich rękoma, kreśląc znaki na wrotnicach bramy i spuszczając ślinę na brodę swoją. [14] »(21:15) I rzekł Achisz do sług swoich: Widzicie wszak, że to człowiek szalony, pocóż sprowadziliście mi go tu. [15] »(21:16) Alboż brak mi warjatów, żeście sprowadzili tego, aby warjował przedemną? Ten miałby wejść do domu mojego? 
«  1 Księga Samuela 20 1 Księga Samuela 21 1 Księga Samuela 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).