Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 24
«  1 Księga Samuela 23 1 Księga Samuela 24 1 Księga Samuela 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(24:2) A gdy wrócił Saul z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu, mówiąc: Oto znajduje się Dawid na puszczy Engedi. [2] »(24:3) Zabrał tedy Saul trzy tysiące wybranych z całego Izraela mężów, i wyruszył szukać Dawida, wraz z ludźmi jego, po przedniej stronie skał sarnich. [3] »(24:4) I przybył do zagród owczych przy drodze. A była tam jaskinia, do której wszedł, aby załatwić potrzebę, podczas gdy Dawid wraz z ludźmi swymi w głębi jaskini przebywał. [4] »(24:5) Rzekli tedy ludzie Dawida do niego: Ten to dzień, o którym powiedział ci Wiekuisty: Oto wydam jeszcze wroga twego w ręce twoje, abyś z nim postąpił wedle upodobania twojego! Wstał tedy Dawid i ściął po cichu skrawek z płaszcza Saula. [5] »(24:6) Następnie jednak zabiło serce Dawida, że ściął skrawek z płaszcza Saula. [6] »(24:7) I rzekł do ludzi swoich: Niechaj uchowa mnie Wiekuisty, abym spełnił taki czyn przeciw panu mojemu, pomazańcowi Wiekuistego, abym podniósł nań rękę moją - pomazańcem bowiem Wiekuistego jest! [7] »(24:8) I zgromił Dawid ludzi swoich słowami temi, a nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Poczem powstał Saul z jaskini i poszedł w drogę. [8] »(24:9) Wstał tedy Dawid za nim i wyszedł z jaskini, i zawołał za Saulem, i rzekł: Panie mój, królu! I obejrzał się Saul; Dawid zaś rzucił się obliczem na ziemię i ukorzył się. [9] »(24:10) I rzekł Dawid do Saula: Czemu dajesz posłuch mowom ludzkim, którzy prawią: Dawid szuka zaguby twojej? [10] »(24:11) Oto dnia dzisiejszego widziały własne oczy twoje, że wydał cię Wiekuisty dzisiaj w moc moją w jaskini, a namawiano mnie abym cię zabił, alem cię oszczędził i pomyślał: Nie podniosę ręki mojej przeciw panu mojemu, ponieważ pomazańcem Wiekuistego jest. [11] »(24:12) A zobacz, ojcze mój, zobacz skrawek z płaszcza twojego w ręce mojej! Z tego bowiem, żem ściął skrawek z płaszcza twojego, nie zabijając cię, możesz poznać, że nie zamyślam nic złego ani występnego, i że nie zgrzeszyłem tobie. A ty czyhasz na życie moje, aby mi je zabrać. [12] »(24:13) Wiekuisty niechaj rozsądzi między mną a tobą, Wiekuisty niechaj się pomści nad tobą za mnie; ale ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. [13] »(24:14) Jak to starożytne przysłowie głosi: Od niegodziwych wychodzi niegodziwość - ale ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. [14] »(24:15) Za kim wyruszył król Izraela? Kogo ścigasz? Psa zdechłego, pchłę jakąś! [15] »(24:16) Niechaj tedy będzie Wiekuisty sędzią, i niechaj rozsądzi między mną a tobą, a wejrzy i poprowadzi sprawę moją, a obroni mnie przed tobą! [16] »(24:17) A gdy przestał Dawid przemawiać słowami temi do Saula, zawołał Saul: Czyż nie jest to głos twój, synu mój Dawidzie? I wybuchnął Saul głośnym płaczem. [17] »(24:18) I rzekł do Dawida: Tyś sprawiedliwszy odemnie; tyś mi dobro świadczył, gdym ja tobie zło świadczył. [18] »(24:19) A dałeś mi poznać dzisiaj, jakie mi dobro okazałeś, ponieważ wydał mnie Wiekuisty w moc twoją, a jednak nie zabiłeś mnie. [19] »(24:20) Jeśli spotka kto wroga swego, czyż puści go drogą dobrą? Ale Wiekuisty wynagrodzi cię szczęściem za dzień ten, w którym mi to uczyniłeś! [20] »(24:21) A teraz oto wiem ci ja, że niezawodnie panować będziesz, iż utrwali się w dłoni twojej królestwo izraelskie. [21] »(24:22) Przysięgnij mi przeto wobec Wiekuistego, że nie wytępisz rodu mojego po mnie, i że nie zgładzisz imienia mojego z domu ojca mojego! [22] »(24:23) I przysiągł to Dawid Saulowi, poczem powrócił Saul do domu swego, Dawid zaś wraz z ludźmi swymi wstąpili do miejsca obronnego. 
«  1 Księga Samuela 23 1 Księga Samuela 24 1 Księga Samuela 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).