Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 27
«  1 Księga Samuela 26 1 Księga Samuela 27 1 Księga Samuela 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid jednak pomyślał w sercu swojem: Zginę któregoś dnia z ręki Saula, najlepszem dla mnie, abym się schronił zawczasu do ziemi filistyńskiej; wtedy wyrzekłby się Saul, aby mnie ścigał nadal po całej dziedzinie izraelskiej, i tak ujdę z ręki jego. [2] »Powstał tedy Dawid i przeszedł wraz z sześciuset ludźmi, którzy mu towarzyszyli, do Achisza, syna Maocha, króla Gath. [3] »I bawił Dawid wraz z ludźmi swoimi przy Achiszu w Gath, każdy z rodziną swoją; Dawid wraz z dwiema swemi żonami, Achinoamą z Izreel, i Abigailą, żoną Nabala z Karmelu. [4] »Gdy wtedy doniesiono Saulowi, że schronił się Dawid do Gath, przestał już nadal go ścigać. [5] »Dawid zaś prosił Achisza: Jeżelim też znalazł łaskę w oczach twoich, niechaj wyznaczą mi miejsce w jednem z miast kraju, abym osiadł tam, pocóż bowiem miałby pozostać sługa twój w stolicy przy tobie? [6] »I tak wyznaczył mu Achisz jeszcze tegoż samego dnia Cyklak; z tego powodu należy Cyklak do królów judzkich aż po dzień dzisiejszy. [7] »Wynosiła zaś liczba dni, które spędził Dawid w krainie filistyńskiej, rok i cztery miesiące. [8] »I występował Dawid wraz z ludźmi swoimi i urządzał wyprawy przeciw Geszurytom i Gizrytom i Amalekitom; zamieszkiwali bowiem ten kraj od wieków, począwszy od Szur aż do ziemi egipskiej. [9] »A ile razy uderzał Dawid na krainę taką, nie pozostawiał ani mężczyzny ani kobiety przy życiu, i zabierał trzody i rogaciznę i osły i wielbłądy i szaty, i wracał napowrót do Achisza. [10] »A gdy pytał się Achisz: Dokąd wtargnęliście dzisiaj? odpowiedział Dawid: Do południowej strony Judy, albo do południowej strony Jerachmelitów, albo do południowej strony Kenijczyków. [11] »Nie zostawiał zaś Dawid ani mężczyzny ani kobiety przy życiu, aby ich sprowadził do Gath, z obawy żeby nie świadczyli przeciw nam i powiedzieli: Tak postępował Dawid!. Tak zachowywał się przez cały czas pobytu swojego w krainie filistyńskiej. [12] »A ufał Achisz Dawidowi, mówiąc: Osławił się on bardzo u ziomków swoich w Izraelu, a tak pozostanie sługą moim na zawsze. 
«  1 Księga Samuela 26 1 Księga Samuela 27 1 Księga Samuela 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).