Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 3
«  1 Księga Samuela 2 1 Księga Samuela 3 1 Księga Samuela 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Młody Samuel zaś sprawował służbę przed Wiekuistym w obliczu Elego. Słowo Wiekuistego było za owych czasów zjawiskiem rzadkiem, widzenia też nie bywały częste. [2] »Za onego czasu tedy, gdy Eli na zwykłem miejscu swojem spał, oczy jego zaczynały się przytępiać, tak że już widzieć nie mógł; [3] »Światło jednak Boże nie było jeszcze zgasło; a Samuel spał w przybytku Wiekuistego, tam gdzie arka Boża stała -  [4] »Tedy zawołał raz Wiekuisty Samuela. I odpowiedział: Oto jestem! [5] »Poczem pobiegł do Elego, i rzekł: Oto jestem, wszak wołałeś mnie? Ten jednak odpowiedział: nie wołałem, wróć a połóż się. Wrócił tedy i położył się. [6] »Wiekuisty zaś powtórzył i zawołał znowu: Samuelu! I wstał Samuel i podszedł do Elego, i rzekł: Oto jestem, wszak wołałeś mnie? Ten jednak odpowiedział: Nie wołałem cię, synu mój, wróć a połóż się. [7] »Samuel mianowicie nie był poznał jeszcze Wiekuistego, a nie objawiło mu się jeszcze słowo Wiekuistego. [8] »I zawołał Wiekuisty znowu: Samuelu! po raz trzeci. Powstał tedy i podszedł do Elego, i rzekł: Oto jestem, wszak wołałeś mnie? I zmiarkował Eli, że Wiekuisty woła chłopca. [9] »Rzekł przeto Eli do Samuela: Wróć a połóż się, ale gdyby cię kto zawołał, powiedz: Mów, o Wiekuisty! albowiem słucha sługa Twój. I wrócił Samuel i położył się na miejscu swojem. [10] »I zjawił się Wiekuisty, i stanął, i zawołał jak w poprzednich razach: Samuelu! Samuelu! I rzekł Samuel: Mów, albowiem słucha sługa Twój! [11] »Rzekł tedy Wiekuisty do Samuela: Oto spełnię rzecz taką w Izraelu, że każdemu co ją usłyszy zaszumi w obu uszach. [12] »Onegoż dnia spełnię nad Elim wszystko, com wyrzekł o domu jego - od początku do końca. [13] »Albowiem oświadczyłem mu, że roztrzygnąłem o domu jego na zawsze, z powodu winy, którą znał, że synowie jego ściągają na siebie przekleństwo, a nie poskromił ich. [14] »A przeto przysiągłem domowi Elego: Zaprawdę, nie będzie odpuszczona wina domu Elego ani ofiarą rzeźną ani śniedną na wieki. [15] »I leżał Samuel do rana, poczem otworzył podwoje domu Wiekuistego. Obawiał się jednak Samuel zawiadomić Elego o widzeniu. [16] »Eli wszakże zawołał Samuela, i rzekł: Samuelu, synu mój! I odpowiedział: Oto jestem! [17] »I zapytał się: Co to było, o czem mówił do ciebie? Nie ukrywaj, proszę cię, przedemną! Niechajby ci Bóg wciąż źle świadczył, jeżeli byś ukrył przedemną cokolwiek z tego wszystkiego, co mówił do ciebie. [18] »Opowiedział mu tedy Samuel wszystkie one słowa, a nie ukrył nic przed nim. Tedy rzekł: Jest On Wiekuisty; co się dobrem okazuje w oczach Jego, niechaj uczyni! [19] »Samuel zaś rósł, a był Wiekuisty z nim, a nie pozwolił żadnemu ze wszystkich słów swoich upaść na ziemie. [20] »I poznał wszystek Izrael od Dan do Beerszeby, że okazał się Samuel wiernym prorokiem Wiekuistego. [21] »Albowiem objawiał się Wiekuisty Samuelowi i nadal w Szylo, tak jako ukazywał mu się dotąd Wiekuisty w Szylo przez słowo Wiekuistego. 
«  1 Księga Samuela 2 1 Księga Samuela 3 1 Księga Samuela 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).