Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 31
«  1 Księga Samuela 30 1 Księga Samuela 31 2 Księga Samuela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Filistyni zaś uderzyli byli na Izraelitów, i pierzchnęli mężowie Izraela przed Filistynami, i padli porażeni na górze Gilboa. [2] »I doścignęli Filistyni Saula i synów jego; i zabili Filistyni Jonatana i Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. [3] »A gdy rozszerzyła się bitwa przeciw Saulowi, a odkryli go łucznicy, strzelający z łuków, uląkł się bardzo łuczników. [4] »I rzekł Saul do giermka swojego: Dobądź miecza swego, a przebij mnie nim, aby nie przyszli ci nieobrzezańcy a przebili mnie, i poswawolili mną! Wzbraniał się jednak giermek jego, obawiał się bowiem bardzo. Pochwycił tedy Saul miecz i rzucił się nań. [5] »A widząc giermek jego, że zginął Saul, rzucił się również na miecz swój i zginął przy nim. [6] »I tak zginął Saul, i trzej jego synowie, i giermek jego, i wszyscy też ludzie jego tegoż samego dnia razem. [7] »Widząc tedy mężowie Izraela, zamieszkali po drugiej stronie równiny i po drugiej stronie Jordanu, że pierzchnęli mężowie Izraela, i że zginęli Saul i synowie jego, opuścili miasta swoje i rozpierzchli się. I przybyli Filistyni i osiedlili się w nich. [8] »Następnego dnia zaś, gdy przybyli Filistyni, aby ograbić poległych, znaleźli Saula i trzech synów jego, leżących na górze Gilboa. [9] »Ścięli tedy głowę jego i zdarli jego zbroję i rozesłali po ziemi filistyńskiej dokoła, aby obwieszczono o tem w przybytkach bożyszcz swoich i ludowi. [10] »I złożyli zbroje jego w przybytku Astarty, zwłoki zaś jego obwiesili na murze Betszanu. [11] »Gdy jednak usłyszeli mieszkańcy Jabeszu w Gileadzie o nim, jak mianowicie postąpili Filistyni z Saulem, [12] »Powstali wszyscy ludzie dzielni i szli przez całą noc, i zdjęli zwłoki Saula i zwłoki synów jego z muru Betszanu, a wróciwszy do Jabeszu, spalili je tam. [13] »Poczem wzięli kości ich i pochowali je pod tamaryską w Jabesz, i pościli siedm dni. 
«  1 Księga Samuela 30 1 Księga Samuela 31 2 Księga Samuela 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).