Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 5
«  1 Księga Samuela 4 1 Księga Samuela 5 1 Księga Samuela 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Filistyni zaś, zabrawszy arkę Bożą, sprowadzili ją z Aszdodu do Eben Haezer. [2] »Poczem wzięli Filistyni arkę Bożą i sprowadzili ją do przybytku Dagona, i ustawili ją przy Dagonie. [3] »Gdy jednak Aszdodejczycy nazajutrz wstali okazało się, źe leżał Dagon przed nią, przed arką Wiekuistego, na ziemi. Wzięli tedy Dagona i ustawili go znowu na miejscu swojem. [4] »Ale gdy i następnego dnia wczesnym rankiem wstali, okazało się znowu, że leżał Dagon przed nią, przed arką Wiekuistego, na ziemi, leżały zaś głowa Dagona i dwie dłonie jego rąk odbite u progu, tylko kadłub Dagona pozostał z niego. [5] »Dla tego nie następują kapłani Dagona, jak i żaden z zwiedzających przybytek Dagona, na próg Dagona w Aszdodzie, aż po dzień dzisiejszy. [6] »I zaciążyła ręka Wiekuistego na Aszdodejczykach i zatrwożył ich i poraził ich guzami opuchłemi, zarówno Aszdod jak dziedzinę jego. [7] »Gdy tedy spostrzegli mieszkańcy Aszdodu, że tak jest, oświadczyli: Nie pozostanie arka Boga izraelskiego nadal u nas, bo legła ręka jego ciężko nad nami i nad Dagonem, bogiem naszym. [8] »Poczem posłali i zgromadzili wszystkie książęta filistyńskie do siebie, i rzekli: Cóż począć nam z arką Boga izraelskiego? Oświadczyli tedy: Do Gath niechaj przeprowadzona będzie arka Boga izraelskiego. I sprowadzili tam arkę Boga izraelskiego. [9] »Ale zaledwie przeprowadzili ją, dotknęła ręka Wiekuistego miasto porażeniem nader wielkim, i poraził mieszkańców miasta, zarówno małych jak wielkich, a występowały u nich guzy opuchłe. [10] »Wysłali tedy arkę Bożą do Ekronu. Ale gdy przybyła arka Boża do Ekronu, biadali Ekrończycy, wołając: Sprowadzili mi arkę Boga izraelskiego, aby wydać mnie wraz z ludem moim na śmierć! [11] »Poczem posłali i zgromadzili wszystkie książęta filistyńskie i zażądali: Odeszlijcie arkę Boga izraelskiego, a niechaj wróci na miejsce swoje, a nie wyda na śmierć mnie wraz z ludem moim! Spadło bowiem przerażenie śmiertelne na całe miasto, zaciążyła tam ciężko ręka Boża. [12] »Ludzie zaś, którzy nie pomarli, porażeni zostali guzami opuchłemi, i uniosło się biadanie miasta ku niebu. 
«  1 Księga Samuela 4 1 Księga Samuela 5 1 Księga Samuela 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).