Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 7
«  1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przybyli tedy mieszkańcy Kirjath Jearim i zabrali arkę Wiekuistego; sprowadzili ją mianowicie do domu Abinadaba na wzgórzu, poświęciwszy syna jego Eleazara na to, aby arki Wiekuistego strzegł. [2] »Od dnia przybycia arki do Kirjath Jearim upłynął długi czas, mianowicie dwadzieścia lat; i zatęsknił cały dom Izraela za Wiekuistym. [3] »Oświadczył tedy Samuel całemu domowi Izraela i rzekł: Jeżeli się całem sercem waszem nawrócić chcecie do Wiekuistego, usuńcie z pośród siebie bóstwa cudze i Astarty, i zwróćcie myśl waszą do Wiekuistego, abyście Jemu samemu tylko służyli - a wtedy wyzwoli On was z mocy Filistynów. [4] »I usunęli synowie Izraela Baalów i Astarty, i służyli jedynie samemu Wiekuistemu. [5] »Poczem rzekł Samuel: Zgromadźcie wszystkich Izraelitów do Micpy, a pomodlę się za wami do Wiekuistego. [6] »Zgromadzili się zatem w Micpie i czerpali wodę, która wylewali przed obliczem Wiekuistego, i pościli dnia tego i spowiadali się tam: Zgrzeszyliśmy Wiekuistemu! I sądził Samuel synów Izraela w Micpie. [7] »Usłyszawszy jednak Filistyni, że zgromadzili się synowie Izraela w Micpie, wyruszyli książęta filistyńscy przeciw Izraelitom. Gdy usłyszeli o tem synowie Izraela, opadła ich trwoga przed Filistynami. [8] »I prosili Izraelici Samuela: Nie odmawiaj nam tego, abyś nie wołał do Wiekuistego, Boga naszego, żeby ocalił nas z mocy Filistynów. [9] »Wziął tedy Samuel jagnię ssące i złożył je na całopalenie zupełne Wiekuistemu. I błagał Samuel za Izraelem i wysłuchał go Wiekuisty. [10] »Gdy składał właśnie Samuel całopalenie, przystąpili Filistyni do walki z Izraelem. Wiekuisty jednak zagrzmiał dnia onego gromem potężnym przeciw Filistynom i wprawił ich w popłoch, tak że ponieśli klęskę przed Izraelem. [11] »Mężowie izraelscy zaś wyruszyli z Micpy i puścili się w pogoń za Filistynami i ranili ich aż poniżej Bethkar. [12] »Poczem wziął Samuel kamień wielki i ustawił go między Micpą i między Szen i nazwał go Eben-haezer - kamień pomocy, i rzekł: Aż dotąd wspomógł nas Wiekuisty! [13] »I pokonani zostali Filistyni, tak że nie wtargnęli już nadal do dziedziny Izraela. I zawisła ręka Wiekuistego na Filistynach po wszystkie dni Samuela. [14] »Dostały się też Izraelitom napowrót miasta, które zabrali byli Filistyni Izraelowi, od Ekronu aż do Gath; należącą również do nich dziedzinę zabrali Izraelici z rąk filistyńskich. I nastał pokój między Izraelem a Emorejczykiem. [15] »Samuel zaś sprawował sądy w Izraelu po wszystkie dni życia swego. [16] »Puszczał się mianowicie rok rocznie w podróż okólną do Bethel, Gilgal i Micpa, sądząc Izraelitów we wszystkich tych miejscowościach. [17] »Poczem wracał do Ramy, tam bowiem mieszkał, i tam też sądził Izraelitów. I zbudował tam ołtarz Wiekuistemu. 
«  1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).