Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Te są rodzaje synów Noego, Sema, Chama, i Japheta: i narodziło się im synów po potopie. [2] »Synowie Japhetowi: Gomer i Magog, i Madai, i Jawan, i Thubal, i Mosoch, i Thyras. [3] »Synowie zaś Gomerowi: Askenes i Ryphat, i Thogorma. [4] »A synowie Jawanowi: Elisa i Tharsys, Cetthim i Dodanim. [5] »Od tych rozdzielone są wyspy narodów w krainach swoich, każdy według języka swego i domów swych w narodziech swoich. [6] »A synowie Chamowi: Chus i Mesraim, i Phuth, i Chanaan. [7] »Synowie Chusowi: Saba, i Hewila, i Sabatha, i Regma, i Sabatacha. Synowie Regmowi: Saba i Dadan. [8] »Zaś Chus zrodził Nemroda: ten począł być możny na ziemi. [9] »I był duży Łowiec przed Panem. Przeto wyszła przypowieść: Jako Nemrod duży Łowiec przed Panem. [10] »A początek królestwa jego był Babilon, i Arach, i Achad, i Chalanne w ziemi Sennaar. [11] »Z onéj ziemi wyszedł Assur, i zbudował Niniwen, i ulice miasta, i Chale. [12] »Resen téż między Niniwen i Chale: to jest Miasto wielkie. [13] »Ale Mesraim zrodził Ludyma, i Anamima, i Laabima, i Nephthuma: [14] »I Phetrusyma, i Chasluima: z których poszli Philistynowie i Kaphtorymowie. [15] »Chanaan zaś zrodził Sydoan, pierworodnego swego, i Hethaego, [16] »I Jebusego, i Amorrego, i Gergesego, [17] »Hewego, i Aracego, i Synego. [18] »I Aradego, Samarego i Amathego: a potem rozsiały się narody Chananejczyków. [19] »I były granice Chananejskie idąc od Sydonu do Gerary aż do Gazy: aż wnidziesz do Sodomy, i Gomorry, i Adamy, i Seboima aż do Lezy. [20] »Ci są synowie Chamowi w rodach, i w językach, w pokoleniach, ziemiach, i narodach ich. [21] »Z Sema téż zrodzili się, z ojca wszystkich synów Heberowych, starszego brata Japhetowego. [22] »Synowie Semowi: Aelam i Assur, i Arphaxad, i Lud, i Aram. [23] »Synowie Aramowi: Us, i Hul, i Gether, i Mes. [24] »Zaś Arphaxad zrodził Salego, z którego poszedł Heber. [25] »Heberowi lepak urodzili się dwaj synowie: imię jednego Phaleg, iż we dni jego rozdzieliła się ziemia: a imię brata jego Jektan. [26] »Który Jektan zrodził Elmodada, i Salepha, i Asarmotha, i Jarego, [27] »I Adurama, i Uzala, i Deklę: [28] »I Ebala, i Abimaela, i Sabę: [29] »I Ophira, i Hewilę, i Jobaba. Ci wszyscy synowie Jektanowi. [30] »A mieszkanie było ich, od Messy idącym, aż do Sephary góry na wschód słońca. [31] »Ci synowie Semowi, według domów i języków i krain w narodziech swoich. [32] »Te domy Noego według ludzi i narodów ich. Od tych rozdzielone są narody na ziemi po potopie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.