Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 11
«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zebrał się tedy wszystek Izrael do Dawida w Hebron, mówiąc: Jesteśmy kość twoja i ciało twoje. [2] »Wczoraj téż i dziś trzeci dzień, gdy jeszcze królował Saul, tyś był, któryś wywodził i wwodził Izraela; bo tobie rzekł Pan, Bóg twój: Ty będziesz pasł lud mój Izraelski i ty będziesz książęciem nad nim. [3] »Przyszli tedy wszyscy starsi Izraelscy do króla do Hebron. I uczynił z nimi Dawid przymierze przed Panem: i pomazali go za króla nad Izraelem według słowa Pańskiego, które powiedział w ręce Samuela. [4] »Jechał téż Dawid i wszystek Izrael do Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie byli Jebuzejczycy obywatele ziemie. [5] »I mówili, którzy mieszkali w Jebus, do Dawida: Nie wnidziesz sam. Ale Dawid wziął zamek Syon, który jest miastem Dawidowem. [6] »I rzekł: Każdy, ktoby najpierwéj pobił Jebuzejczyki, ten będzie książęciem i hetmanem. Wstąpił tedy pierwszy Joab, syn Sarwii, i został hetmanem. [7] »A Dawid mieszkał na zamku, i przeto nazwano go miastem Dawidowem. [8] »I zbudował miasto wokoło od Mella aż wokrąg: a Joab ostatek miasta pobudował. [9] »A Dawid pomnażał się postępując i rosnąc, a Pan zastępów był z nim. [10] »Ci przedniejsi mężów mocnych Dawid, którzy mu pomogli, aby był królem nade wszystkim Izraelem, według słowa Pańskiego, które mówił do Izraela. [11] »I ten poczet mocarzów Dawidowych: Jesbaam, syn Hachamoni, przedniejszy między trzydziestą: ten podniósł oszczep swój na trzysta ranionych jednym razem. [12] »A po nim Eleazar, syn stryja jego, Ahohitczyk, który był między trzema potężnymi. [13] »Ten był z Dawidem w Phesdomim, gdy się Philistynowie byli zgromadzili na ono miejsce ku bitwie: a było pole onéj dziedziny pełne jęczmienia, a lud był uciekł przed obliczem Philistynów. [14] »Ci stanęli w pośród pola i obronili go: a gdy porazili Philistyny, dał Pan zbawienie wielkie ludowi swemu. [15] »I przyszli trzéj ze trzydziestu przedniejszych na skałę, na któréj był Dawid, do jaskinie Odollam, gdy Philistynowie obozem leżeli w dolinie Raphaim. [16] »A Dawid był na twierdzy, a stanie Philistynów w Bethlehem. [17] »Pragnął tedy Dawid i rzekł: Oby mi kto dał wody z studnie Bethlehem, która jest u bramy. [18] »A tak ci trzéj szli przez pośród obozu Philistynów i naczerpnęli wody z studnie Bethlehem, która była u bramy, i przynieśli do Dawida, żeby pił: który nie chciał, ale raczéj ofiarował ją Panu, [19] »Mówiąc: Zachowaj, Boże, żebym przed oblicznością Boga mego to miał uczynić i krew tych mężów pić; bo z niebezpieczeństwem dusz swoich przynieśli mi wody. I dla téj przyczyny pić nie chciał. To uczynili trzéj bardzo mocni. [20] »Abisai téż, brat Joabów, ten był czelniejszy między trzema: i ten podniósł oszczep swój na trzysta rannych, i ten był między trzema najsławniejszy. [21] »I między trzema wtórymi znakomitszy i książęciem ich: wszakże onych trzech pierwszych nie doszedł. [22] »Banajas, syn Jojady, męża bardzo mocnego, który wiele rzeczy dokazował, z Kabseel: ten zabił dwu Azyel Moab, i tenże zszedł i zabił lwa w pośrodku studnie czasu śniegu. [23] »Tenże téż zabił męża Egiptyanina, którego wzrost był na piąci łokci, a miał oszczep jako nawój tkacki, a tak stąpił do niego z laską i wyrwał oszczep, który trzymał w ręce, i zabił go oszczepem jego. [24] »To uczynił Banajas, syn Jojady, który był między trzema mocnymi najsławniejszy, [25] »Pierwszy między trzydziestą, wszakże aż do onych trzech nie doszedł był: i postawił go Dawid u ucha swego. [26] »A w wojsku co mocniejsi mężowie: Hazael, brat Joabów, i Elchanan, syn stryja jego z Bethlehem. [27] »Sammoth Arorytczyk: Helles Phalonitczyk. [28] »Ira, syn Akces, Thekuitczyk: Abieser Anathothczyk. [29] »Sabbochaj Husatczyk: Ilaj Achaitczyk. [30] »Macharaj Nethophatczyk: Helet, syn Banna, Nethophatczyk. [31] »Ethaj, syn Rybai, z Gabaath synów Benjamin: Banaja Pharatończyk. [32] »Hura z potoku Gaas: Abiel Arbathczyk: Azmoth Bauramitczyk, Eliaba Salabonitczyk. [33] »Synowie Asam Gezonitczyka: Jonathan, syn Sage, Aratczyk: [34] »Ahiam, syn Sachar, Ararytczyk. [35] »Eliphal, syn Ur. [36] »Hepher Mecheratczyk: Ahia Phelonitczyk: [37] »Hesro Karmelitczyk: Naraj, syn Asbai. [38] »Joel, brat Nathan: Mibahar, syn Agaraj. [39] »Selek Ammonitczyk: Naraaj Berothczyk, giermek Joaba, syna Sarwii. [40] »Ira Jethrejczyk: Grareb Jethrejczyk. [41] »Uryasz Hethejczyk: Zabad, syn Oholi. [42] »Adyna, syn Syze, Rubenitczyk, książę Rubenitów, a z nim trzydzieści. [43] »Hanan, syn Maacha, i Jozaphat Mathanitczyk. [44] »Ozya Astbarothczyk: Samma i Jehiel, synowie Hotham, Arorytczyka. [45] »Jedybel, syn Samry, i Joba, brat jego, Thosajczyk. [46] »(11:46a) Eliel Mahumitczyk, i Jerybai i Josaja, synowie Elnaem, i Jethma Moabitczyk: [47] »(11:46b) Eliel i Obed i Jasyel z Masobii. 
«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.