Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 16
«  1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16 1 Księga Kronik 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przynieśli tedy skrzynię Bożą i postawili ją w pośród namiotu, który jéj był Dawid rozbił: i ofiarowali całopalenia i zapokojne przed Bogiem. [2] »A gdy dokończył Dawid ofiarować całopalenia i zapokojnych, błogosławił ludowi w imię Pańskie. [3] »I rozdał wszystkim, od męża aż do niewiasty, każdemu bochen chleba i sztukę pieczeni wołowéj i białą mąkę w oliwie smażoną. [4] »I postanowił przed skrzynią Pańską z Lewitów, którzy by służyli i wspominali sprawy jego i wielbili a chwalili Pana, Boga Izraelowego. [5] »Asapha przedniejszego, a wtórego po nim Zacharyasza: a Jabiela i Semiramotha i Jebiela i Mathathiasza i Eliaba i Banaja i Obededoma: Jehiela nad instrumentami arfy i nad skrzypicami, Asapha zasię, aby na cymbalech brząkał. [6] »Banajas lepak i Jazyel kapłani, rodów, przynoście Panu chwałę i żeby ustawicznie trąbili przed skrzynią przymierza Pańskiego. [7] »Onego dnia uczynił Dawid książęciem na wyznawanie Panu Asapha i bracią jego. [8] »Wyznawajcie Panu i wzywajcie imienia jego, oznajmujcie między narody wynalazki jego. [9] »Śpiewajcie mu i grajcie mu, a opowiadajcie wszystkie dziwy jego. [10] »Chwalcie imię święte jego, niech się weseli serce szukających Pana. [11] »Szukajcie Pana i mocy jego: szukajcie oblicza jego zawsze, [12] »Wspominajcie dziwy jego, które czynił, cuda jego i sądy ust jego. [13] »Nasienie Izraela, słudzy jego, synowie Jakóbowi, wybrani jego! [14] »On Pan, Bóg nasz: po wszystkiéj ziemi sądy jego. [15] »Wspominajcie wiecznie przymierze jego: mowę, którą przykazał na tysiąc pokolenia [16] »Którą uczynił z Abrahamem, i przysięgę jego z Izaakiem. [17] »I postanowił ją Jakóbowi za przykazanie, a Izraelowi za przymierze wieczne. [18] »Mówiąc: Tobie dam ziemię Chanaan, sznur dziedzictwa waszego. [19] »Gdy ich była liczba mała, mali i obywatele jéj: [20] »I przeszli od narodu do narodu, a z królestwa do innego ludu: [21] »Nie dopuścił żadnemu potwarzać ich, ale karał dla nich króle. [22] »Nie tykajcie pomazańców moich, a na proroki moje nie bądźcie złośliwymi. [23] »Śpiewajcie Panu, wszystka ziemio, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego. [24] »Opowiadajcie między narody chwałę jego, między wszystkimi ludźmi dziwy jego. [25] »Bo wielki Pan i bardzo chwalebny i straszliwy nade wszystkie bogi. [26] »Wszyscy bowiem bogowie pogańscy bałwani: a Pan niebiosa uczynił. [27] »Wyznanie i wielmożność przed nim: moc i wesele na miejscu jego. [28] »Przynoście Panu, familie narodów, przynoście Panu chwałę i panowanie. [29] »Dawajcie Panu chwałę, imieniowi jego podnieście ofiarę a przyjdźcie przed oblicze jego, i kłaniajcie się Panu w ozdobie świętéj. [30] »Niech się wzruszy od oblicza jego wszystka ziemia; on bowiem utwierdził okrąg nieporuszony. [31] »Niech się weselą niebiosa, a niech się raduje ziemia, i niech mówią w narodziech: Pan królował. [32] »Niech zagrzmi morze i napełnienie jego: niech się rozweselą pola i wszystko, co jest na nich. [33] »Tedy będą chwalić drzewa leśne przed Panem, iż przyszedł sądzić ziemię. [34] »Wyznawajcie Panu; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [35] »A mówcie: Zbaw nas, Boże, zbawicielu nasz, i zgromadź nas i wybaw od narodów, abyśmy wyznawali świętemu imieniowi twemu i radowali się w pieśniach twoich. [36] »Błogosławiony Pan, Bóg Izraelów, od wieku aż do wieku; i niech mówi wszystek lud: Amen, i pieśń Panu. [37] »Zostawił tedy tam przed skrzynią przymierza Pańskiego Asapha i bracią jego, aby służyli przed obliczem skrzynie ustawicznie na każdy dzień i na przemiany swe. [38] »Lecz Obededoma i bracią jego, sześćdziesiąt i ośm, i Obededoma, syna Idythun, i Hosę uczynił odźwiernymi. [39] »A Sadoka kapłanem i bracią jego kapłany przed przybytkiem Pańskim na wyżynie, która była w Gabaon. [40] »Aby ofiarowali całopalenia Panu na ołtarzu całopalenia ustawicznie po ranu i w wieczór według wszystkiego, co napisano jest w zakonie Pańskim, który przykazał Izraelowi. [41] »A po nim Hemana i Idythun i inne wybrane, każdego imieniem jego, aby wyznawali Panu, iż na wieki miłosierdzie jego. [42] »Heman téż i Idythun, trąbiący na trąbiech, i grający na cymbalech i na wszelakich naczyniach muzyckich, na śpiewanie Bogu: a syny Idythun poczynił odźwiernymi. [43] »I wrócił się wszystek lud do domu swego: i Dawid, aby téż błogosławił domowi swemu. 
«  1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16 1 Księga Kronik 17  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.