Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 24
«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi: Nadab i Abiu i Eleazar i Ithamar. [2] »A Nadab i Abiu umarli przed ojcem swym bez potomstwa: i odprawował kapłański urząd Eleazar i Ithamar. [3] »I podzielił je Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Ahimelecha z synów Ithamarowych według przemian ich i posługi. [4] »I nalazło się daleko więcéj synów Eleazarowych w mężach czelniejszych niźli synów Ithamarowych. I rozdzielił im, to jest synom Eleazarowym, książąt wedle domów szesnaście: a synom Ithamarowym wedle familii i domów ich ośm. [5] »I podzielił obie familie między sobą losami; bo były książęta świątnice i książęta Boży, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Ithamarowych. [6] »I rozpisał je Semejas, syn Nathanaelów, pisarz Lewit, przed królem i książęty i Sadokiem kapłanem i Ahimelechem, synem Abjatharowym, książęty téż domów kapłańskich i Lewitskich: jeden dom, który był nad innymi, Eleazarowi, a drugi dom, który miał inne pod sobą, Ithamarowi. [7] »I wyszedł los pierwszy Jojaryb, wtóry Jedei, [8] »Trzeci Harym, czwarty Seorym, [9] »Piąty Melchia, szósty Maiman, [10] »Siódmy Akkos, ósmy Abia. [11] »Dziewiąty Jesua, dziesiąty Sechenia, [12] »Jedenasty Eliasyb, dwunasty Jacyra, [13] »Trzynasty Hoppha, czternasty Isbaab, [14] »Piętnasty Belga, szesnasty Emmer, [15] »Siedmnasty Hezyr, ośmnasty Aphses, [16] »Dziewiętnasty Pheteja, dwudziesty Hezechiel, [17] »Dwudziesty pierwszy Jachm, dwudziesty wtóry Gamul, [18] »Dwudziesty trzeci Dalajau, dwudziesty czwarty Maazjau. [19] »Te przemiany ich, według służby ich, aby wchodzili do domu Pańskiego, i według obyczaju swego, pod ręką Aarona, ojca ich, jako był rozkazał Pan, Bóg Izraelów. [20] »A z synów Lewi, którzy byli pozostali: z synów Amram był Subael: a z synów Subael, Jehedeja. [21] »Z synów zaś Rohobasza przedniejszy Jesyasz. [22] »A Isaarów syn Salemoth, a syn Salemothów Jahath: [23] »A syn jego Jeryau pierwszy, Amaryasz wtóry, Jahazyel trzeci, Jekmaan czwarty. [24] »Syn Ozyel Micha, syn Micha Samir. [25] »Brat Micha Jesya: a syn Jesyaszów: Zacharyasz. [26] »Synowie Merary: Moholi i Musy. Syn Ozyau Benno. [27] »Synowie téż Merary: Ozyau i Soam i Zachur i Hebry. [28] »A syn Moholi: Eleazar, który nie miał synów. [29] »A syn Cys, Jerameel. [30] »Synowie Musy: Moholi, Eder i Jerymoth. Ci synowie Lewi według domów familii ich. [31] »I ci téż puścili losy naprzeciw bratom swym, synom Aaronowym, przed Dawidem królem i Sadokiem i Ahimelechem, i książęty domów kapłańskich i Lewitskich: tak większy jako i mniejszy, wszystkie los równie dzielił. 
«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.