Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 25
«  1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid tedy i urzędnicy wojenni odłączyli na posługowanie syny Asaph i Heman i Idythun, którzyby prorokowali, na cytrach i na arfach i na cymbalech, według liczby swojej poruczonemu sobie urzędowi służąc. [2] »Z synów Asaph: Zachur i Józeph i Nathania i Asarela, synowie Asaph, pod ręką Asaph prorokującego przy królu. [3] »A Idythun: synowie Idythun: Godoliasz, Sory, Jesejasz i Hasabiasz i Mathathiasz, sześć pod ręką ojca ich Idythun, który na cytrze prorokował nad wyznającymi i chwalącymi Pana. [4] »Heman téż: synowie Heman: Bokcyasz, Mathaniasz, Ozyel, Subuel i Jerymoth, Hananiasz, Hanani, Eliatha, Geddelthi i Romemthiezer i Jesbakaza, Mellothy, Othir, Mahazyoth. [5] »Ci wszyscy synowie Heman, widzącego królewskiego w rzeczach Bożych, aby wywyższał róg: i dał Bóg Hemanowi synów czternaście i trzy córki. [6] »Wszyscy pod ręką ojca ich rozdzieleni byli ku śpiewaniu w kościele Pańskim, na cymbalech i na arfach i na cytrach ku posługom domu Pańskiego przy królu, to jest: Asaph i Idythun i Heman. [7] »A było ich pocztu z bracią ich, którzy uczyli pieśni Pańskiéj, wszyscy mistrzowie, dwieście ośmdziesiąt i ośm. [8] »I miotali losy na przemiany swoje, za równo tak większy jako i mniejszy, uczony równo i nieuczony. [9] »I wyszedł pierwszy los Józeph, który był od Asapha: wtóry Godoliaszowi i synom jego i braci jego dwunaście. [10] »Trzeci Zachur, synom i braci jego dwunaście. [11] »Czwarty Isary, synom i braci jego dwunaście. [12] »Piąty Nathaniaszowi, synom i braci jego dwunaście. [13] »Szósty Bokcyaszowi, synom i braci jego dwunaście. [14] »Siódmy Izraelowi, synom i braci jego dwunaście. [15] »ósmy Jesejaszowi, synom i braci jego dwunaście. [16] »Dziewiąty Mathaniaszowi, synom i braci jego dwunaście. [17] »Dziesiąty Semejaszowi, synom i braci jego dwunaście. [18] »Jedenasty Asarelowi, synom i braci jego dwunaście. [19] »Dwunasty Hasabiaszowi, synom i braci jego dwunaście. [20] »Trzecinasty Subuelowi, synom i braci jego dwunaście. [21] »Czternasty Mathathiaszowi, synom i braci jego dwunaście. [22] »Piętnasty Jerymoth, synom i braci jego dwunaście. [23] »Szesnasty Hananiaszowi, synom i braci jego dwunaście. [24] »Siedmnasty Jesbakazowi, synom i braci jego dwunaście. [25] »Ośmnasty Hananiaszowi, synom i braci jego dwunaście. [26] »Dziewiętnasty Mellothy, synom i braci jego dwunaście. [27] »Dwudziesty Eliatha, synom i braci jego dwunaście. [28] »Dwudziesty i pierwszy Othir, synom i braci jego dwunaście. [29] »Dwudziesty i wtóry Geddelthi, synom i braci jego dwunaście. [30] »Dwudziesty i trzeci Mahazyoth, synom i braci jego dwunaście. [31] »Dwudziesty i czwarty Romemthiezer, synom i braci jego dwunaście. 
«  1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.