Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Kronik » Rozdział 8
«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Benjamin zrodził Bale, pierworodnego swego, Asbela wtórego, Aharę trzeciego, [2] »Nohaa czwartego i Rapha piątego. [3] »A byli synowie Bale, Addar i Gera i Abiud. [4] »Abisue téż i Naaman i Ahoe. [5] »I Gera i Sephuphan i Huram. [6] »Ci są synowie Achod, książęta rodów mieszkających w Gabaa, którzy przeniesieni są do Manachath. [7] »A Naaman i Achia i Gera: ten je przeprowadził i zrodził Oza i Abiud. [8] »Lecz Saharaim zrodził w krainie Moabskiéj, odprawiwszy Husym i Barę, żony swe. [9] »A zrodził z Hodes, żony swéj, Jobaba i Sebia i Mosa i Molchoma. [10] »Jehusa i Sechia i Marma. Ci są synowie jego, książęta w domiech ich. [11] »A z Husym zrodził Abitob i Elphaal. [12] »A synowie Elphaal: Heber i Misaam i Samad: ten zbudował Ono i Lod i córki jego. [13] »Barya lepak i Sama książęta rodów mieszkających w Ajalon: ci wygnali obywatele Geth. [14] »I Ahio i Sesak i Jerymoth, [15] »I Zabadya i Arod i Heder, [16] »Michael téż i Jespha i Josa, synowie Barya. [17] »I Zabadya i Mosollam i Hezecy i Heber, [18] »I Jesamary i Jezlia i Jobab, synowie Elphaal, [19] »I Jacym i Zechry i Zabdy, [20] »I Elioenaj i Selethaj i Eliel, [21] »I Adaja i Baraja i Samarath, synowie Semei. [22] »I Jespham i Heber i Eliel, [23] »I Abdon i Zechry i Hanan, [24] »I Hanania i Elam i Anathothia, [25] »I Jephdaja i Phanuel, synowie Sesak. [26] »I Samsary i Sohorya i 0tholia, [27] »I Jersya i Elia i Zechry, synowie Jeroham. [28] »Ci Patryarchowie i książęta rodów, którzy mieszkali w Jeruzalem. [29] »A w Gabaon mieszkali Abigabaon, a imię żony jego Maacha. [30] »A syn jego pierworodny Abdon, i Sur i Cys i Baal i Nadab. [31] »Gedor téż i Ahio i Zacher i Macelloth. [32] »A Macelloth zrodził Samaa: i mieszkali przeciwko braci swojéj w Jeruzalem z bracią swą. [33] »Ner lepak zrodził Cys, a Cys zrodził Saula: Saul zaś zrodził Jonathana i Melchisuę, Abniadaba i Esbaala. [34] »A syn Jonathanów Merybbaal, a Merybbaal spłodził Micha. [35] »Synowie Micha: Phiton i Melech i Tharaa i Ahaz. [36] »A Ahaz zrodził Joada, a Joada zrodził Alamath i Azmoth i Zamry: Zamry lepak zrodził Mosę. [37] »A Mosa zrodził Banaa, którego syn był Papha, z którego poszedł Elasa, który zrodził Asel. [38] »A Asel miał sześci synów tych imion, Ezrykam, Bokru, Ismahel, Sarya, Obdya i Hanan: ci wszyscy synowie Asel. [39] »A synowie Esek, brata jego: Ulam pierworodny, a Jehus wtóry, a Eliphaleth trzeci. [40] »A byli synowie Ulam mężowie bardzo duży i wielką mocą łuk ciągnący: i mający wiele synów i wnuków, aż do stu i piącidziesiąt. Ci wszyscy synowie Benjamin. 
«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.