Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Kronik » Rozdział 27
«  2 Księga Kronik 26 2 Księga Kronik 27 2 Księga Kronik 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pięć i dwadzieścia lat miał Joatham, gdy począł królować, a królował szesnaście lat w Jeruzalem. Imię matki jego Jerusa, córka Sadok. [2] »I czynił, co dobrze było przed Panem, wedle wszystkiego, co był uczynił Ozyasz, ojciec jego, wyjąwszy że nie wszedł do kościoła Pańskiego: a lud jeszcze grzeszył. [3] »On zbudował bramę wysoką domu Pańskiego, i na murze Ophel wiele pobudował. [4] »Pobudował téż miasta na górach Judzkich a w lesiech zameczki i wieże. [5] »On walczył przeciw królowi synów Ammon i zwyciężył go, i dali mu synowie Ammon na on czas sto talentów śrebra i dziesięć tysięcy korcy pszenice i także wiele korcy jęczmienia: to mu dawali synowie Ammon drugiego i trzeciego roku. [6] »I zmocnił się Joatham przeto, iż drogi swe prostował przed Panem, Bogiem swoim. [7] »A ostatek mów Joatham i wszystkie walkie jego i sprawy są napisane w księgach królów Izraelskich i Judzkich, [8] »Pięć i dwadzieścia lat miał, gdy począł królować, a szesnaście lat królował w Jeruzalem. [9] »I zasnął Joatham z ojcy swymi, i pogrzebli go w mieście Dawidowem: a Achaz, syn jego, królował miasto niego, 
«  2 Księga Kronik 26 2 Księga Kronik 27 2 Księga Kronik 28  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.