Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 11
«  Księga Hioba 10 Księga Hioba 11 Księga Hioba 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A odpowiadając Sophar Naamathczyk, rzekł: [2] »Czyli, który wiele mówi, nie będzie słuchał? albo mąż wielomowny będzie usprawiedliwiony? [3] »Tobie samemu będą milczeć ludzie? a gdy się z innych naśmiejesz, żaden cię nie przegada? [4] »Mówiłeś bowiem: Czysta jest mowa moja, i jestem czysty przed oczyma twemi. [5] »Ale daj Boże, by z tobą Bóg mówił i otworzył usta swe tobie. [6] »Abyć okazał tajemnice mądrości, a iż rozmaity jest zakon jego: abyś zrozumiał, że cię daleko na mniejsze rzeczy wyciąga, niźli zasługuje nieprawość twoja. [7] »Podobno ślady Boże ogarniesz? i prawie doskonale Wszechmocnego znajdziesz? [8] »Wyższy jest niż niebo, a cóż uczynisz? głębszy niźli piekło, a zkądże poznasz? [9] »Dłuższa niźli ziemia miara jego a szersza niż morze. [10] »Jeźli wszystko wywróci, albo w jedno ściśnie, kto się mu sprzeciwi? [11] »On bowiem zna próżność człowieczą: a widząc nieprawość aza nie baczy? [12] »Mąż próżny podnosi się w pychę, a jako źrebię osła leśnego mniema, że się urodził wolnym. [13] »A tyś umocnił serce twe i wyciągnąłeś ku niemu ręce twoje. [14] »Jeźli nieprawość, która jest w ręce twéj, oddalisz od siebie, a niezostanie niesprawiedliwość w przybytku twoim: [15] »Tedy będziesz mógł podnieść oblicze twoje bez zmazy i będziesz stały i nie będziesz się bał. [16] »Zapomnisz téż nędze: jako na wody, które upłynęły, wspominać będziesz. [17] »A jako jasność południowa wznidzie tobie pod wieczór: a gdy się będziesz mniemał być zniszczonym, wznidziesz jako jutrzenka. [18] »I będziesz miał ufanie przełożywszy przed sie nadzieję: a wkopany bezpiecznie spać będziesz. [19] »Odpoczywać będziesz, a nie będzie, ktoby cię straszył: i będą prosić oblicza twego mnodzy. [20] »A oczy niezbożników ustaną, i ucieczka od nich zginie: a nadzieja ich obrzydliwość dusze. 
«  Księga Hioba 10 Księga Hioba 11 Księga Hioba 12  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.