Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 17
«  Księga Hioba 16 Księga Hioba 17 Księga Hioba 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Duch mój umniejszy się: dni moje się skrócą, a tylko mi grób zostaje. [2] »Nie zgrzeszyłem, a w gorzkościach mieszka oko moje. [3] »Wybaw mię, Panie, i postaw mię wedle siebie: a czyjażkolwiek ręka niech walczy przeciwko mnie. [4] »Serce ich oddaliłeś od karności, przetóż nie będą podwyższeni. [5] »Łup obiecuje towarzyszom, a oczy synów jego ustaną. [6] »Położył mię jako na przypowieść ludzką: i jestem na przykład przed nimi. [7] »Zaćmiło się od rozgniewania oko moje: a członki moje jako wniwecz obrociły się. [8] »Zdumieją się sprawiedliwi nad tem: a niewinny na obłudnego powstanie. [9] »I będzie trzymał sprawiedliwy drogę swoję, a czysty rękoma przyczyni mocy. [10] »Wy tedy wszyscy nawróćcie się, i przyjdzie: i nie najdę między wami żadnego mądrego. [11] »Dni moje przeminęły, myśli moje rozerwane są, trapiąc serce moje. [12] »Noc obróciły w dzień: a po ciemnościach zaś spodziewam się światłości. [13] »Jeźli czekać będę, piekło jest domem moim: i w ciemnościach usłałem łóżko moje. [14] »Rzekłem zgniłości: Ojcem moim jesteś: matką moją i siostrą moją robakom. [15] »Gdzież tedy teraz jest oczekawanie moje? a cierpliwość moję kto obaczywa? [16] »Do najgłębszego piekła zstąpią wszystkie rzeczy moje: cóż mniemasz, że wżdy tam będę miał odpoczynienie? 
«  Księga Hioba 16 Księga Hioba 17 Księga Hioba 18  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.