Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 22
«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A odpowiadając Elipgas Themanitczyk, rzekł: [2] »Izali człowiek może być przyrównan Bogu, choćby był nauki doskonałéj? [3] »Co za pożytek Bogu jest, jeźli sprawiedliwym będziesz? albo co mu dajesz, jeźli będzie niepokalana droga twoja? [4] »Aza bojąc się strofować cię będzie, i przyjdzie z tobą na sąd? [5] »A nie dla złości twojéj wielkiéj, i nieskończonych nieprawości twoich? [6] »Wziąłeś bowiem zastawę braci twéj bez przyczyny, a nagie odzierałeś z odzienia. [7] »Nie podałeś wody spracowanemu, a głodnemu odejmowałeś chleb. [8] »W nocy ramienia twego dzierżałeś ziemię, a mocniejszym będąc, otrzymowałeś ją. [9] »Wdowy puściłeś próżne, a ramiona sierót podrzuzgotałeś. [10] »Przetóż ogarniony jesteś sidłami, i trwoży cię strach nagły. [11] »I mniemałeś, żeś nie miał oglądać ciemności, ani uciśnion być gwałtem wód wzbierających. [12] »Aza nie myślisz, iż Bóg wyższy jest niż niebo, i nad wierzch gwiazd wywyższa się? [13] »I mówisz: A cóż Bóg wie? i jakoby przez mgłę sądzi. [14] »Obłoki tajnikiem jego, ani się rzeczom naszym przypatruje: a około zawias niebieskich przechodzi się. [15] »Izaliż ścieżki wieków chcesz strzedz, którą deptali mężowie złościwi? [16] »Którzy są zniesieni przed swym czasem, a rzeka grunty ich wywróciła. [17] »Którzy mówili Bogu: Idź precz od nas: a jakoby nie mógł nic uczynić Wszechmogący, ważyli go. [18] »Gdyż on był napełnił domy ich dobrami: których zdanie daleko niech będzie odemnie. [19] »Ujrzą sprawiedliwi i weselić się będą, a niewinny będzie im urągał. [20] »Aza nie podcięte jest podniesienie ich, a ostatki ich ogień pożarł? [21] »Zezwól mu tedy i miéj pokój, a przez to będziesz miał pożytki najlepsze. [22] »Przyjmij z ust jego zakon, a połóż mowy jego w sercu twojem. [23] »Jeźli się nawrócisz do Wszechmocnego, zbudowan będziesz, i oddalisz nieprawość od przybytku twego. [24] »Da za ziemię krzemień, a za krzemień strumienie złote. [25] »I będzie Wszechmogący przeciwko nieprzyjaciołom twoim: i śrebra nagromadzą tobie. [26] »Tedy w Wszechmocnym rozkoszami opływać będziesz i podniesiesz ku Bogu oblicze twoje. [27] »Będziesz go prosił, i wysłucha cię: i śluby twoje oddasz. [28] »Postanowisz rzecz, i stanie się tobie: a po drogach twoich będzie świecić światłość. [29] »Bo kto się poniży, będzie w sławie: a kto spuści oczy, ten zbawion będzie. [30] »Niewinny zbawion będzie, a zbawion będzie w czystości rąk swoich. 
«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.