Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 25
«  Księga Hioba 24 Księga Hioba 25 Księga Hioba 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A odpowiadając Baldad Suchytczyk, rzekł: [2] »Moc i strach u onego jest, który czyni zgodę na wysokościach swoich. [3] »Izali jest liczba żołnierzów jego? i nad kim nie wznidzie światło jego? [4] »Izali usprawiedliwion być może człowiek przyrównany Bogu? albo się czystym okazać urodzony z niewiasty? [5] »Oto i księżyc nie świeci, i gwiazdy nie są czyste przed oczyma jego. [6] »Jako daleko więcéj człowiek, zgniłość, i syn człowieczy robak? 
«  Księga Hioba 24 Księga Hioba 25 Księga Hioba 26  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.