Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 28
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ma śrebro początki żył swoich: i złoto ma miejsce, gdzie je spuszczają. [2] »Żelazo z ziemie biorą: a kamień od gorącości rozpuszczony w miedź się obraca. [3] »Zamierzył czas ciemnościom i koniec wszech rzeczy on upatruje, kamień téż mroku i cień śmierci. [4] »Rozdziela strumień od ludu pielgrzymującego, tych, których zapomniała noga niedostatecznego człowieka i bezdrożnych. [5] »Ziemia, z któréj się rodził chleb na swem miejscu, od ognia podwrócona jest. [6] »Miejsce Saphiru kamienie jego, a bryły jego złoto. [7] »Ścieżki ptak nie widział, ani na nie pojrzało oko sępowe. [8] »Nie deptali jéj synowie kramarscy, ani przeszła po niéj lwica. [9] »Na krzemień ściągnął rękę swoję, wywrócił z korzenia góry. [10] »W skałach wykonał strumienie, i wszelką rzecz drogą widziało oko jego. [11] »Głębokości téż rzek wybadał i rzeczy tajemne na światłość wywiódł. [12] »A mądrość gdzie bywa naleziona? i które jest miejsce rozumu? [13] »Nie wie człowiek ceny jéj, ani bywa naleziona w ziemi rozkosznie żyjących. [14] »Otchłań mówi: Niemasz jéj we mnie: a morze powiada: Niemasz jéj zemną. [15] »Nie dadzą złota szczerego za nię, ani odważą śrebra za odmianę jéj. [16] »Nie będzie porównana z nakrapianemi farbami Indyjskiemi, ani z kamieniem Sardonychem najdroższym, albo z Saphirem. [17] »Nie zrówna z nią złoto ani kryształ, ani będą zamienione za nię naczynia złote. [18] »Wysokie i wyniosłe rzeczy nie będą spomienione ku przyrównaniu jéj: ale wyciągana bywa mądrość z skrytości. [19] »Nie zrówna z nią Topazyusz z Ethyopii, ani jéj przyrównają do najczystszéj farby. [20] »Zkądże tedy mądrość pochodzi? i które jest miejsce rozumu? [21] »Skryta jest od oczu wszystkich żywiących: ptacy téż niebiescy nie wiedzą o niéj. [22] »Zatracenie i śmierć rzekły: Uszyma naszemi słyszeliśmy sławę jéj. [23] »Bóg rozumie drogę jéj i on wie miejsce jéj. [24] »On bowiem widzi kraje świata i na wszystko, co jest pod niebem, patrzy. [25] »Który uczynił wiatrom wagę i wody zawiesił pod miarą. [26] »Gdy stanowił dżdżom prawa i drogę nawałnościom szumiącym: [27] »Tedy ją widział i opowiedział i nagotował i wyśladował. [28] »I rzekł człowiekowi: Oto bojaźń Pańska, ta jest mądrość, a warować się złego, rozum. 
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.