Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 31
«  Księga Hioba 30 Księga Hioba 31 Księga Hioba 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Uczyniłem przymierze z oczyma swemi, abych ani pomyślał o pannie. [2] »Bo coby za część we mnie miał Bóg z wierzchu, a dziedzictwo Wszechmocny z wysokości? [3] »Azaż nie jest zatracenie złośnikowi, a oddalenie czyniącym niesprawiedliwość? [4] »Azaż on nie upatruje dróg moich? i nie liczy wszystkich kroków moich? [5] »Jeźliżem chodził w marności, i kwapiła się na zdradę noga moja: [6] »Niech mię zważy na wadze sprawiedliwy, i niechaj Bóg pozna prostotę moję. [7] »Jeźliż krok mój ustąpił z drogi, i jeźli za oczyma memi chodziło serce moje, i jeźli do rąk moich przylgnęła zmaza: [8] »Niechaj sieję, a inszy niechaj je, a naród mój niech będzie wykorzeniony. [9] »Jeźli jest zwiedzione serce moje dla niewiasty, i jeźlim był na zdradzie u drzwi przyjaciela mego: [10] »Niech będzie żona moja nierządnicą innego, i niech się inni nad nią schylają. [11] »Albowiem to jest wielki grzech i nieprawość największa. [12] »Jest ogień aż do zguby pożerający i wszystkie rodzaje wykorzeniający. [13] »Jeźlim zbraniał się dać sądzić z sługą moim albo z służebnicą, gdy się prawowali zemną: [14] »(Bo cobym czynił, gdy Bóg na sąd powstanie? a gdy spyta, co mu odpowiem? [15] »Azaż nie w żywocie uczynił mię, który i onego sprawił i utworzył mię w żywocie jeden?) [16] »Jeźlim odmówił ubogim, czego chcieli, i oczom wdowinym kazałem czekać: [17] »Jeźlim jadał sztukę moję sam, a nie jadła sierota z niéj: [18] »(Bo od dzieciństwa, mego rosło ze mną użalenie, i z żywota matki mojéj wyszło ze mną.) [19] »Jeźlim gardził ginącym przeto, że nie miał suknie, i ubogim bez odzienia: [20] »Jeźli mi nie błogosławiły boki jego, i od wełny owiec moich zagrzał się: [21] »Jeźlim podniósł na sierotę rękę moję, chociam widział, żem był wyższym w bramie: [22] »Niech odpadnie ramię moje od stawu swego, a ręka moja niech się połamie z kościami swemi. [23] »Zawsze bowiem jako wołów nadętych nademną bałem się Boga i nie mogłem znosić ciężaru jego. [24] »Jeźlim rozumiał złoto być siłą moją, a szczeremu złotu rzekłem: Ufanie moje: [25] »Jeźlim się kochał dla wiela bogactw moich, a że bardzo wiele nalazła ręka moja: [26] »Jeźlim widział słońce, gdy się świeciło, i księżyc jasno idący: [27] »I radowało się w tajemności serce moje, i całowałem rękę moję usty memi: [28] »To jest nieprawość największa i zaprzenie przeciw Bogu najwyższemu. [29] »Jeźlim się radował z upadku tego, który mię nienawidział, i weseliłem się, że go nieszczęście potkało: [30] »(Bom nie wydawał ku grzeszeniu gardła mego, abym żądał przeklinając duszę jego. [31] »Jeźli nie mówili mężowie przybytku mego: Ktoby dał z mięsa jego, abyśmy się nasycili? [32] »Przed domem nie stał przychodzień, drzwi moje podróżnemu otworzone były.) [33] »Jeźlim zakrywał grzech mój jako człowiek i kryłem w zanadrzu mojem nieprawość moję: [34] »Jeźlim się ulękł zgraje wielkiéj, i ustraszyła mię wzgarda bliskich: a nie raczejm milczał, anim wychodził ze drzwi: [35] »Ktoby mi dał słuchacza, aby żądzą moję słyszał Wszechmogący, a księgi napisał ten, który sądzi! [36] »Abych je nosił na ramieniu swojem a włożył je na się jako wieniec. [37] »Na każdym kroku moim będę je czytał i jako książęciu będę je ofiarował. [38] »Jeźli przeciwko mnie ziemia moja woła, a z nią zagony jéj płaczą: [39] »Jeźlim owoce jéj jadł bez pieniędzy i trapiłem duszę oraczów jéj: [40] »Miasto pszenice niech mi się rodzi oset, a miasto jęczmienia ciernie. Skończyły się słowa Jobowe. 
«  Księga Hioba 30 Księga Hioba 31 Księga Hioba 32  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.