Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 38
«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A odpowiadając Pan Jobowi z wichru, rzekł: [2] »Któż to jest, który wikle wyroki słowy nieroztropnemi. [3] »Przepasz jako mąż biodra twoje: będę cię pytał, a odpowiadaj mi. [4] »Gdzieś był, gdym zakładał fundamenty ziemi? powiedz mi, jeźli masz rozum. [5] »Kto założył miary jéj, jeźli wiesz? albo kto nad nią sznur rozciągnął? [6] »Na czem podstawki jej są ugruntowane? albo kto założył kamień jéj narożny? [7] »Gdy mię chwaliły wespół gwiazdy zaranne, i śpiewali wszyscy synowie Boży: [8] »Kto zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało, jakoby z żywota wychodząc? [9] »Gdym kładł obłok szatę jego i mrokiem jako pieluchami dziecinnemi obwijał? [10] »Obtoczyłem je granicami memi i przyprawiłem zaworę i drzwi, [11] »I rzekłem: Aż poty przyjdziesz, a daléj nie postąpisz i tu rozbijesz nadęte wały twoje. [12] »Azaś ty po narodzeniu twojem rozkazał świtaniu, i ukazałeś zorzy miejsce jéj? [13] »I trzymałeś strząsając kończyny ziemie, i wytrząsnąłeś z niéj niepobożne? [14] »Będzie przywrócona jako błoto pieczęć, i będzie stała jako odzienie: [15] »Odjęta będzie od niezbożników światłość ich, i ramię wysokie złamane będzie. [16] »Azaś wszedł do głębokości morskich i przechodziłeś się po dnie przepaści? [17] »Azać otworzone są bramy śmierci, i widziałeś drzwi ciemne? [18] »Azaś oglądał szerokość ziemie? powiedz mi, jeźli wiesz wszystko? [19] »Na któréj drodze światłość mieszka? a ciemności które jest miejsce? [20] »Abyś przywiódł każde ku końcowi swemu a wyrozumiał ścieżki domu jego. [21] »Widziałeśli na on czas, żeś się miał urodzić? a znałeśli liczbę dni twoich? [22] »Izaliś wszedł do skarbu śniegu, albo skarby gradu oglądał? [23] »Którem nagotował na czas nieprzyjaciela, na dzień bitwy i walki. [24] »Którą drogą rozchodzi się światło, dzieli się gorącość na ziemi? [25] »Kto dał bieg bardzo gwałtownemu dżdżowi, i drogę grzmiącemu gromowi? [26] »Aby szedł deszcz na ziemię, bez człowieka, na puszczy, gdzie żaden człowiek nie mieszka: [27] »Aby napełnił bezdrożną i pustą i wywiódł trawę zieloną. [28] »Kto jest ojcem dżdża? albo kto zrodził krople rosy? [29] »Z czyjego żywota wyszedł lód? a mróż z nieba kto spłodził? [30] »Wody twardnieją jako kamień, i ścina się wierzch przepaści. [31] »Izali będziesz mógł złączyć jasne gwiazdy Baby? albo okrąg Wozu niebieskiego będziesz mógł rozerwać? [32] »Izali wywodzisz Jutrzenkę czasu swego, a zwierzęcéj gwiaździe nad synami ziemskimi wstawać każesz? [33] »Izali wiesz porządek nieba? i postawisz sposób jego na ziemi? [34] »Izali podniesiesz głos twój do obłoka, a gwałt wód okryje cię? [35] »Izali wypuścisz łyskawice i pójdą, a wróciwszy się rzeką tobie: Owośmy? [36] »Kto włożył we wnętrzności człowiecze mądrość? albo kto dał kurowi rozumność? [37] »Kto wysłowi sposób niebios? a harmonii niebieskiéj kto każe usnąć? [38] »Gdy się sypał proch na ziemię, a bryły się zlepiały? [39] »Izali ułapisz lwicy pokarm, i duszę szczeniąt jéj napełnisz? [40] »Gdy leżą w łóżkach, a w jaskiniach zasadzają się? [41] »Kto gotuje krukowi jadło jego, gdy dzieci jego wołają do Boga, tułając się, że nie mają pokarmu? 
«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.