Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 39
«  Księga Hioba 38 Księga Hioba 39 Księga Hioba 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Izali wiesz czas porodzenia dzikich kóz na skałach, alboś widział, gdy łanie rodzą? [2] »Rozliczyłeś miesiące poczęcia ich, i wiedziałeś czas rodzenia ich? [3] »Skurczają się na płód i rodzą i ryk wypuszczają. [4] »Oddzielają się dzieci ich i idą na paszą: wychodzą i nie wracają się do nich. [5] »Kto wypuścił osła dzikiego wolno? a pęta jego kto rozwiązał? [6] »Któremum dał dom na puszczy i mieszkanie jego w słonéj ziemi. [7] »Gardzi zgrają miejską: nie słucha głosu wycięgacza. [8] »Patrzy po górach pastwy swojéj i wszelkie zieleniejące wyszukiwa. [9] »Izali rynoceros będzie chciał tobie służyć, albo zmieszka u żłobu twego? [10] »Izali uwiążesz rynocerota na oranie lecem twoim? albo będzie łamał skiby dolin za tobą? [11] »Aza będziesz miał ufanie w wielkiéj mocy jego, i zostawisz mu roboty twoje? [12] »Izali mu wierzyć będziesz, żeć wróci nasienie twoje, i gumno twoje zgromadzi? [13] »Pióro strusiowe podobne jest piórom herodyona i jastrząbowym. [14] »Gdy zostawia jajca swoje na ziemi, ty je podobno w piasku zagrzejesz? [15] »Zapomnina, że je noga podeptać może, albo zwierz polny zetrzeć. [16] »Zatwardza się przeciw dzieciom swoim, jakoby nie jego były: próżno pracował, gdyż żadna bojaźń nie przymuszała. [17] »Bo mu Bóg odjął mądrość i nie dał wyrozumienia. [18] »Gdy czas przyjdzie, skrzydła ku górze podnosi: śmieje się z konia i z jeźdźca jego. [19] »Izali dasz koniowi moc, a obtoczysz szyję jego rżaniem? [20] »Izali go spędzisz jako szarańczą? sława nozdrzy jego strach. [21] »Kopie ziemię kopytem, wyskakuje śmiele: bieży przeciw zbrojnym. [22] »Gardzi strachem, ani ustępuje mieczowi. [23] »Nad nim chrzęścić będzie sajdak, błyskać się będzie drzewce i tarcza. [24] »Pałając i rżając żre ziemię, ani uważa, że brzmi głos trąby. [25] »Gdy usłyszy trąbę, mówi: wah: zdaleka czuje wojnę, napominanie hetmanów i krzyk wojska. [26] »Izali twą mądrością obrasta pierzem jastrząb, rozszerzając skrzydła swe na południe? [27] »Aza na rozkazanie twe wzbije się orzeł, i na wysokich miejscach położy gniazdo swoje? [28] »Na opokach mieszka, i na przykrych krzemieniach przebywa i na nieprzystępnych skałach. [29] »Ztamtąd upatruje pokarm, a zdaleka oczy jego widzą. [30] »Dzieci jego lizać będą krew: a gdziekolwiek będzie ścierw, wnet przybywa. 
«  Księga Hioba 38 Księga Hioba 39 Księga Hioba 40  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.