Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 40
«  Księga Hioba 39 Księga Hioba 40 Księga Hioba 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(39:31) I przydał Pan i rzekł do Joba: [2] »(39:32) Izali, kto się spiera z Bogiem, tak się łatwie uspokoja? wżdyć, kto strofuje Boga, ma mu odpowiadać. [3] »(39:33) A Job odpowiadając Panu rzekł: [4] »(39:34) Którym lekce mówił, cóż mogę odpowiedzieć? rękę moje włożę na usta moje. [5] »(39:35) Jednęm rzecz mówił, któréj bodajem był nie mówił: i drugą, do któréj więcéj nie przydam. [6] »(40:1) A odpowiadając Pan Jobowi z wichru, rzekł: [7] »(40:2) Przepasz jako mąż biodra swe: będę cię pytał, a powiedz mi. [8] »(40:3) Izali wniwecz obrócisz sąd mój, i potępisz mię, abyś się ty usprawiedliwił? [9] »(40:4) A jeźli masz ramię jako Bóg, a jeźli grzmisz głosem podobnym: [10] »(40:5) Oblecz się w ozdobę i wynieś się wzgórę: i bądź chwalebnym, i oblecz się w piękne szaty. [11] »(40:6) Rozprósz harde w zapalczywości twojéj, a wejrzawszy na wszelkiego hardego, poniż. [12] »(40:7) Wejrzyj na wszystkie pyszne, a zelżyj je: i zetrzyj niezbożnika na miejscu ich. [13] »(40:8) Zakryj je w prochu pospołu, a oblicza ich ponurz w dół. [14] »(40:9) I ja przyznam, że cię może zbawić prawica twoja. [15] »(40:10) Oto Behemot, któregom uczynił z tobą, będzie jadł siano jako wół. [16] »(40:11) Moc jego w biodrach jego, a siła jego w pępku brzucha jego. [17] »(40:12) Rusza ogonem swym jako cedrem, żyły jąder jego są powikłane. [18] »(40:13) Kości jego jako piszczele miedziane, chrzęstki jego jako blachy żelazne. [19] »(40:14) On jest początkiem dróg Bożych, który go uczynił, przyłoży miecz swój. [20] »(40:15) Temu góry trawę rodzą: wszystkie bestye polne grać tam będą. [21] »(40:16) Pod cieniem sypia, w tajniku trzciny i na miejscach wilgotnych. [22] »(40:17) Zakrywają cienie cień jego, ogarną go wierzby potoku. [23] »(40:18) Oto wypije rzekę, a nie zadziwi się: a ma nadzieję, że się Jordan wleje w gębę jego. [24] »(40:19) Oczyma swemi jako wędą bierze go, a na palach przekole nozdrze swoje. 
«  Księga Hioba 39 Księga Hioba 40 Księga Hioba 41  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.