Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 41
«  Księga Hioba 40 Księga Hioba 41 Księga Hioba 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(40:20) Aza będziesz mógł wyciągnąć Lewiatana wędą, a powrozem uwiążesz język jego? [2] »(40:21) Izali zawleczesz obrączkę przez nozdrza jego? albo tarniem przekolesz czeluść jego? [3] »(40:22) Izali rozmnoży do ciebie prośby, albo będzie z tobą mówił łagodnie? [4] »(40:23) Izali uczyni przymierze z tobą, i weźmiesz go za sługę wiecznego? [5] »(40:24) Aza naigrawać go będziesz jako ptaszka, albo go uwiążesz dziewkom twoim? [6] »(40:25) Zrąbają go przyjaciele, rozdzielą go kupcy? [7] »(40:26) Izali napełnisz niewody skórą jego, albo wierszą rybną głowę jego? [8] »(40:27) Włóż nań rękę twoję: wspomnij na bitwę, a więcéj nie przydawaj mówić. [9] »(40:28) Oto nadzieja jego omyli go, a przed oczyma wszystkich stracon będzie. [10] »(40:1) Nie jako okrutny obudzę go; bo któż się może sprzeciwić twarzy mojéj? [11] »(41:2) Kto mi dał pierwéj, żebych mu oddał? wszystko, co jest pod niebem, moje jest. [12] »(41:3) Nie przepuszczę mu, i słowom możnym i ku proszeniu nastrojonym. [13] »(41:4) Któż odkryje wierzch odzienia jego? a w pośrodek gęby jego kto wnidzie? [14] »(41:5) Wrota paszczeki jego kto otworzy? wkoło zębów jego strach. [15] »(41:6) Ciało jego jako tarcze lane, spojone łuskami przyciskającemi się. [16] »(41:7) Jedna z drugą się spaja, a ani wiatr wchodzi przez nie. [17] »(41:8) Jedna do drugiéj przylgnie, a trzymając się siebie żadnym sposobem nie będą rozdzielone. [18] »(41:9) Kichanie jego blask ogniowy, a oczy jego jako powieki zarania. [19] »(41:10) Z ust jego lampy wychodzą, jako pochodnie ognia zapalone. [20] »(41:11) Z nozdrzy jego wychodzi dym jako z garnca podpalonego i wrzącego. [21] »(41:12) Dech jego węgle zapala, a płomień z ust jego wychodzi. [22] »(41:13) W szyi jego będzie mieszkała moc, a niedostatek przed obliczem jego chodzi. [23] »(41:14) Członki ciała jego spajają się społu: wypuści nań pioruny, a na inne się miejsce nie uniosą. [24] »(41:15) Serce jego zatwardnieje jako kamień, i zbije się jako kowalska nakowalnia. [25] »(41:16) Gdy się podniesie, zlękną się Aniołowie, a przestraszeni czyścić się będą. [26] »(41:17) Gdy się go imie miecz, ostać się nie będzie mógł ani oszczep, ani pancerz. [27] »(41:18) Poczytać bowiem będą żelazo za plewy, a miedź za spróchniałe drewno. [28] »(41:19) Nie zapłoszy go strzelec, we źdźbło mu się obróciły kamienie proce. [29] »(41:20) Młot jako źdźbło poczytać będzie, i śmiać się będzie z miecącego drzewcem. [30] »(41:21) Pod nim będą promienie słoneczne, i naściele sobie złota jako błota. [31] »(41:22) Uczyni, że będzie wrzała głębokość morza jako garniec, i uczyni jako gdy maści kipią. [32] »(41:23) Za nim świecić będzie ścieżka, będzie mu się zdała głębokość, jakoby osiwiała. [33] »(41:24) Niemasz na ziemi mocy, któraby się mu przyrównać mogła, który uczynion jest, aby się nikogo nie bał. [34] »(41:25) Wszystko wysokie widzi: on jest królem nad wszemi synmi pychy. 
«  Księga Hioba 40 Księga Hioba 41 Księga Hioba 42  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.