Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Samemu Dawidowi. Błogosław, duszo moja! Panu: i wszystko, co we mnie jest, imieniowi świętemu jego. [2] »Błogosław, duszo moja! Panu, a nie zapamiętywaj wszystkich dobrodziejstw jego. [3] »Który miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje: który uzdrawia wszystkie choroby twoje. [4] »Który odkupuje żywot twój od zatracenia: który cię koronuje miłosierdziem i litościami. [5] »Który napełnia dobrami żądzą twoję; odnowi się, jako orłowa młodość twoja. [6] »Czyniący miłosierdzie Pan, i sąd wszystkim krzywdę cierpiącym. [7] »Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, i wolą swoję synom Izraelskim. [8] »Litościwy i miłościwy Pan, długo czekający, a wielce miłosierny. [9] »Nie na wieki się gniewać będzie, ani wiecznie grozić będzie. [10] »Nie według grzechów naszych uczynił nam: ani według nieprawości naszych oddał nam. [11] »Albowiem według wysokości nieba od ziemie utwierdził miłosierdzie swoje nad tymi, którzy się go boją. [12] »Jako daleko jest wschód od zachodu, daleko oddalił od nas nieprawości nasze. [13] »Jako lituje ojciec synów swoich, zlitował się Pan nad tymi, którzy się go boją. [14] »Boć on zna utworzenie nasze: wspomniał, iżechmy proch. [15] »Człowiek, jako trawa dni jego: jako kwiat polny, tak okwitnie. [16] »Albowiem powienie wiatr nań, i nie ostoi się, i więcéj nie pozna miejsca swego. [17] »Ale miłosierdzie Pańskie od wieku i aż do wieku nad tymi, którzy się go boją, i sprawiedliwość jego na syny synów [18] »Tych, którzy chowają Testament jego i pamiętają na przykazania jego, aby je pełnili. [19] »Pan na niebie przygotował stolicę swoję, a królestwo jego nad wszymi panować będzie. [20] »Błogosławcie Panu, wszyscy Aniołowie jego możni w sile, którzy czynicie słowo jego na usłyszenie głosu mów jego. [21] »Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolą jego. [22] »Błogosławcie Panu wszystkie uczynki jego, na wszelkiem miejscu panowania jego. Błogosław, duszo moja! Panu. 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.