Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 110
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidowi. Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mojéj, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich. [2] »Laskę mocy twojéj wypuści Pan z Syonu: panuj w pośród nieprzyjaciół twoich. [3] »Przy tobie przodkowanie w dzień możności twojéj w jasnościach świątości: z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię. [4] »Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedechowego. [5] »Pan po prawicy twojéj, poraził w dzień gniewu swego króle. [6] »Będzie sądził narody, napełni upaści: potłucze głowy wielu na ziemi. [7] »Z strumienia na drodze pić będzie: dlatego wywyższy głowę. 
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.