Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Będęć wyznawał, Panie, wszystkiem sercem mojem, w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu. [2] »Wielkie sprawy Pańskie, doświadczone we wszystkiem upodobaniu jego. [3] »Wyznanie i wielmożność dzieło jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków. [4] »Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan. [5] »Dał pokarm tym, którzy się go boją: pamiętać będzie wiecznie na Testament swój. [6] »Moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu, aby im dał dziedzictwo poganów. [7] »Uczynki rąk jego prawda i sąd: pewne są wszystkie przykazania jego: [8] »Utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w prawości. [9] »Posłał odkupienie ludowi swemu: postanowił na wieki Testament swój: święte i straszne imię jego. [10] »Początek mądrości bojaźń Pańska: wyrozumienie dobre wszystkim, którzy je czynią: chwała jego trwa na wieki wieków. 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.