Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 112
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja, nawrócenie Aggeusza i Zacharyasza. Błogosławiony mąż, który się boi Pana: w przykazaniu jego będzie się kochał wielce. [2] »Możne na ziemi będzie nasienie jego: naród prawych będzie błogosławiony. [3] »Sława i bogactwa w domu jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków. [4] »Weszła w ciemnościach światłość prawym: miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy. [5] »Rozkoszny człowiek, który się zlituje i pożycza: będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem. [6] »Bo na wieki nie będzie poruszon: w wiecznéj pamiątce będzie sprawiedliwy. [7] »Nie będzie się bał posłuchu złego: gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu. [8] »Umocnione jest serce jego: nie poruszy się, aż wzgardzi nieprzyjacioły swymi. [9] »Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków: róg jego wywyższy się w chwale. [10] »Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał: będzie zgrzytał zęboma swemi, a będzie schnął: żądza niezbożnych zaginie. 
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.