Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopniów. Podniosłem oczy moje na góry, skąd przyjdzie mi pomoc. [2] »Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. [3] »Niech nie da zachwiać się nodze twojéj: i niech nie zdrzymie, który cię strzeże. [4] »Oto się nie zdrzymie ani zaśnie, który strzeże Izraela. [5] »Pan cię strzeże: Pan obrona twoja po prawéj ręce twojéj. [6] »Nie upali cię słońce we dnie, ani miesiąc w nocy. [7] »Pan strzeże cię ode wszego złego: Pan niech strzeże dusze twojéj. [8] »Pan niech strzeże wejścia twego i wyjścia twego, odtąd i aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.