Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 122
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopniów. Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. [2] »Stawały nogi nasze w sieniach twoich, Jeruzalem. [3] »Jeruzalem, które się buduje jako miasto: którego uczęstnictwo spółeczne! [4] »Bo tam wstępowały pokolenia, pokolenia Pańskie: świadectwo Izrael, ku wyznawaniu imieniu Pańskiemu. [5] »Bo tam postawione są stolice na sąd: stolice w domu Dawidowym. [6] »Proście o to, co jest ku pokojowi dla Jeruzalem, a dostatek niech będzie dla tych, którzy cię miłują! [7] »Niechaj będzie pokój w mocy twojéj: a dostatek w basztach twoich. [8] »Dla braci mojéj i bliźnich moich mówiłem pokoju pokój o tobie. [9] »Dla domu Pana, Boga naszego, szukałem dobra tobie. 
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.