Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopniów. Pomnij, Panie, na Dawida i na wszystkę cichość jego. [2] »Jako przysiągł Panu, ślubował ślub Bogu Jakóbowemu: [3] »Jeźli wnidę do przybytku domu mego, jeźli wstąpię na łoże posłania mego: [4] »Jeźli przypuszczę sen na oczy moje, i drzymanie na powieki moje: [5] »I odpoczynek na skronie mojéj, aż najdę miejsce Panu, przybytek Bogu Jakób. [6] »Otośmy o nim słyszeli w Ephracie: naleźliśmy go na polach leśnych. [7] »Wnidziemy do przybytku jego: kłaniać się będziemy na miejscu, gdzie stały nogi jego. [8] »Powstań, Panie, do odpoczynienia twego, ty, i skrzynia poświęcenia twego. [9] »Kapłani twoi niech się obloką w sprawiedliwość: a święci twoi niechaj się weselą. [10] »Dla Dawida, sługi twego, nie odwracaj oblicza Chrystusa twojego. [11] »Przysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie odmieni jéj: Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojéj. [12] »Jeźli synowie twoi strzedz będą Testamentu mego i świadectw moich tych, których ich nauczę: i synowie ich aż na wieki będą siedzieć na stolicy twojéj. [13] »Albowiem Pan obrał Syon: obrał je na mieszkanie sobie: [14] »To odpoczynienie moje na wieki wieków: tu mieszkać będę; bom je obrał. [15] »Wdowę jego błogosławiąc ubłogosławię: ubogie jego nasycę chlebem. [16] »Kapłany jego przyoblokę zbawieniem: a święci jego weselem weselić się będą. [17] »Tam wyniosę róg Dawidowi: zgotowałem pochodnią Chrystusowi memu. [18] »Nieprzyjacioły jego przyoblokę wstydem: a nad nim się rozkwitnie poświęcenie moje. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.