Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pana. [2] »Którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego. [3] »Chwalcie Pana; bo dobry Pan: śpiewajcie imieniowi jego, bo wdzięczne. [4] »Albowiem Jakóba obrał sobie Pan: Izraela za osiadłość swoję. [5] »Bomci ja doznał, iż wielki jest Pan, a Bóg nasz nade wszemi bogi. [6] »Wszystko, co jedno chciał Pan, uczynił na niebie, na ziemi, na morzu, i we wszystkich przepaściach. [7] »Który wywodzi obłoki z kończyn ziemie: łyskawice na deszcz uczynił: który wywodzi wiatry z skarbów swoich. [8] »Który pobił pierworodne Egipskie od człowieka aż do bydlęcia. [9] »I posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie: na Pharaona i na wszystkie sługi jego. [10] »Który poraził wiele narodów, i pozabijał króle mocne: [11] »Sehona, króla Amorrejczyków, i Oga, króla Bazan, i wszystkie królestwa Chanaan. [12] »I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo ludowi swemu Izrael. [13] »Panie, imię twoje na wieki: Panie, pamiątka twoja do narodu i narodu. [14] »Bo Pan będzie sądził lud swój: a da się uprosić sługom swoim. [15] »Bałwany pogańskie śrebro i złoto, robota rąk ludzkich. [16] »Usta mają, a nie będą mówić: oczy mają, a nie ujrzą. [17] »Uszy mają, a nie usłyszą; bo niemasz tchnienia w uściech ich. [18] »Niech im podobni będą, którzy je czynią: i wszyscy, którzy w nich ufają. [19] »Dornie Izraelski! błogosławcie Panu: Domie Aaron! błogosławcie Panu. [20] »Domie Lewi! błogosławcie Panu: którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu. [21] »Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalem. 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.