Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 147
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie Pana; bo dobry jest Psalm: Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała. [2] »Pan budujący Jeruzalem, rozproszenia Izraela zgromadzi. [3] »Który uzdrawia skruszone na sercu, i zawięzuje ich rany. [4] »Który liczy mnóstwo gwiazd, i im wszystkim imiona daje. [5] »Wielki Pan nasz, i wielka moc jego: a mądrości jego niemasz liczby. [6] »Podnosi Pan ciche: a grzeszniki poniża aż na ziemię. [7] »Zaczynajcież Panu z wyznawaniem: grajcie Bogu naszemu na cytrze. [8] »Który okrywa niebo obłokami, i ziemi deszcz gotuje: który czyni, że rośnie trawa po górach, i zioła dla posługi ludzkiéj. [9] »Który daje bydłu żywność jego, i kruczętom wzywającym go. [10] »Nie kocha się w sile końskiéj: ani w goleniach męskich ma upodobanie. [11] »Kocha się Pan w tych, którzy się go boją: i w tych, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego. [12] »Alleluja. Chwal, Jeruzalem, Pana: chwal, Syonie, Boga twego. [13] »Albowiem umocnił zawory bram twoich: błogosławił synom twym w tobie. [14] »Który uczynił granice twoje pokój: i nasyca cię najwyborniejszem zbożem. [15] »Który puszcza słowo swe na ziemię: bardzo prędko bieży mowa jego. [16] »Który dawa śnieg jako wełnę: a mgłę rozsypuje jako popiół. [17] »Spuszcza lód swój jako bryły: kto się ostoi przed zimnem jego? [18] »Pośle słowo swoje a roztopi je: wionie wiatr jego, a pocieką wody. [19] »Który oznajmuje słowo swe Jakóbowi: sprawiedliwości i sądy swoje Izraelowi. [20] »Nie uczynił tak żadnemu narodowi: i nie objawił im sądów swoich. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.