Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 148
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie Pana na niebiesiech: chwalcie go na wysokości. [2] »Chwalcie go wszyscy Aniołowie jego: chwalcie go, wszystkie wojska jego. [3] »Chwalcie go słońce i miesiącu: chwalcie go wszystkie gwiazdy i światłości. [4] »Chwalcie go niebiosa nad niebiosy: i wody, które są na niebie. [5] »Niech imię Pańskie chwalą; albowiem on rzekł, i uczynione są: on rozkazał, i stworzone są. [6] »Postanowił je na wieki i na wieki wieków: ustawę dał i nie przeminie. [7] »Chwalcie Pana z ziemi: smokowie i wszystkie przepaści: [8] »Ogniu, gradzie, śniegu, lodzie, i wietrze gwałtowny, które czynią słowo jego: [9] »Góry i wszystkie pagórki; drzewa owoc dające, i wszystkie cedry: [10] »Zwierzęta, i wszystko bydło: rzeczy płazające, i ptastwo skrzydlaste. [11] »Królowie ziemscy, i wszyscy narodowie: książęta, i wszyscy sędziowie ziemscy. [12] »(148:12a) Młodzieńcy i panienki: starzy i młodzi, [13] »(148:12b) niech imię Pańskie chwalą; (148:13) Bo wywyższyło się imię jego samego: wyznanie jego na niebie i na ziemi. [14] »I wywyższył róg ludu swego: Chwała wszystkim świętym jego: synom Izraelskim, ludowi przybliżającemu się do niego. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.