Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową: chwała jego w zgromadzeniu świętych. [2] »Niech się weseli Izrael w tym, który go stworzył: a synowie Syońscy niech się radują w królu swoim. [3] »Niechaj imię jego chwalą w śpiewaniu spółecznem: na bębnie i na arfie niechaj mu grają. [4] »Bo się kocha Pan w ludu swoim: i podwyższy ciche ku zbawieniu. [5] »Rozweselą się święci w chwale: rozradują się w łóżnicach swoich. [6] »Wysławiania Boga w gardlech ich: a miecze z obu stron ostre w rękach ich: [7] »Aby czynili pomstę nad pogany, skaranie między narody. [8] »Aby powiązali króle ich pętami: a szlachtę ich okowami żelaznemi. [9] »Aby uczynili o nich prawo napisane: Tać jest chwała wszystkim świętym jego. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.