Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 20
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(20:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. (20:2) Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia: niechaj cię obroni imię Boga Jakóbowego. [2] »(20:3) Niech ci ześle pomoc z świątnice: a z Syonu niechaj cię broni. [3] »(20:4) Niechaj pomni na wszelką ofiarę twoję: a całopalenie twoje niech tłuste będzie. [4] »(20:5) Niechaj ci da według serca twego: i wszelką radę twoję niech potwierdzi. [5] »(20:6) Rozweselimy się w zbawieniu twojem: a w imię Boga naszego wielmożnymi się staniemy. Niechaj wypełni Pan wszystkie prośby twoje. [6] »(20:7) Terazem poznał, iż Pan zbawił pomazańca swego: wysłucha go z nieba świętego swego: zbawienie w siłach prawice jego. [7] »(20:8) Jedni w woziech, a drudzy w koniech: ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy. [8] »(20:9) Oni powiązani są i polegli: a myśmy powstali i podniesieniśmy. [9] »(20:10) Panie, zbaw króla: i wysłuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy. 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.