Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 24
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dzień pierwszy po Sobocie, Psalm Dawidowi. Pańska jest ziemia, i napełnienie jéj: okrąg ziemie, i wszyscy, którzy mieszkają na nim. [2] »Bo go on nad morzami ugruntował: i nad rzekami nagotował go. [3] »Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętem miejscu jego? [4] »Niewinnych rąk a czystego serca: który nie wziął na marność dusze swojéj, ani przysięgał na zdradzie bliźniemu swemu. [5] »Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, i miłosierdzie od Boga, zbawiciela swego. [6] »Ten jest naród szukających go, szukających oblicza Boga Jakóbowego. [7] »Podnieście książęta bramy wasze, i podnoście się bramy wieczne! i wnidzie król chwały. [8] »Któryż to jest król chwały? Pan mocny i możny, Pan możny na walce. [9] »Podnieścież książęta bramy wasze, i podnoście się bramy wieczne: i wnidzie król chwały. [10] »Któryż to jest król chwały? Pan zastępów, tenci jest król chwały. 
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.