Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 25
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na koniec, Psalm Dawidowi. Do ciebie. Panie, podniosłem duszę moję. [2] »Boże mój, w tobie ufam, niech się nie zawstydzę: i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi. [3] »Albowiem wszyscy, którzy cię czekają, nie będą zawstydzeni: niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny. [4] »Drogi twoje okaż mi, Panie: a ścieżek twoich naucz mię. [5] »Prowadź mię w prawdzie twojéj a naucz mie; boś ty jest Bóg, zbawiciel mój: i ciebiem oczekawał przez wszystek dzień. [6] »Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie! i na zmiłowania twoje, które są od wieku. [7] »Grzechów młodości mojéj, i niewiadomości moich nie racz pamiętać: według miłosierdzia twego pomnij na mię ty, dla dobroci twéj, Panie! [8] »Słodki i prawy Pan: przetóż da zakon występnym na drodze. [9] »Poprowadzi ciche w rozsądku: nauczy skromne dróg swoich. [10] »Wszystkie drogi Pańskie miłosierdzie i prawda, szukającym Testamentu jego i świadectw jego. [11] »Dla imienia twego, Panie, będziesz miłościw grzechowi mojemu; bo go siła. [12] »Któryż jest człowiek, co się boi Pana? zakon ustawił mu na drodze, którą obrał. [13] »Dusza jego w dobrach przemieszkawać będzie: a nasienie jego odziedziczy ziemię. [14] »Podpora jest Pan bojącym się go: i Testament jego, aby im był oznajmiony. [15] »Oczy moje zawsze ku Panu; albowiem on wyrwie z sidła nogi moje. [16] »Wejrzyjż na mię, a zmiłuj się nademną; bom ja jest jedyny i ubogi. [17] »Udręczenia serca mego rozmnożyły się: wyrwij mię z potrzeb moich. [18] »Wejrzyj na uniżenie moje i na pracą moję: a odpuść wszystkie grzechy moje. [19] »Patrz na nieprzyjacioły moje; boć się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzieli mię. [20] »Strzeż dusze mojéj, a wyrwij mię: niech się nie zawstydzę; bom miał nadzieję w tobie. [21] »Niewinni i prawi przystali do mnie, iżem czekał na cię. [22] »Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków jego. 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.