Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 26
«  Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na koniec, Psalm Dawidowi. Osądź mnie, Panie, ponieważem ja chodził w niewinności mojéj: a w Panu nadzieję mając, nie osłabieję. [2] »Próbuj mię, Panie, i doświadcz mię: wypal nerki moje i serce moje. [3] »Albowiem miłosierdzie twoje przed oczyma memi jest: i ukochałem się w prawdzie twojéj. [4] »Nie siedziałem ze zborem marności: a z czyniącymi bezprawia wchodzić nie będę. [5] »Miałem w nienawiści zbór złośliwych, a z niepobożnymi nie zasiędę. [6] »Umyję między niewinnymi ręce moje: i obejdę ołtarz twój, Panie. [7] »Abych słyszał głos chwały, a opowiadał wszystkie dziwy twoje. [8] »Panie, umiłowałem ochędóstwo domu twego, i miejsce mieszkania chwały twojéj. [9] »Nie zatracaj z niezbożnymi, Boże, duszy mojéj: a z mężmi krwawymi żywota mojego. [10] »U których w ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków. [11] »A jam chodził w niewinności mojéj: odkup mię, a zmiłuj się nademną. [12] »Noga moja stała na drodze prostéj, w kościelech będę cię chwalił, Panie. 
«  Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.