Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 29
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidowi, przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu synowie Boży, przynoście Panu syny baranie, przynoście Panu chwałę i część. [2] »Przynoście Panu chwałę imieniowi jego: kłaniajcie się Panu w sieni świętéj jego. [3] »Głos Pański nad wodami. Bóg majestatu zagrzmiał: Pan nad wodami wielkiemi. [4] »Głos Pański w mocy: głos Pański w wielmożności. [5] »Głos Pański łamiący cedry: i połamie Pan cedry Libańskie. [6] »I podrobi je jako cielę Libańskie: a umiłowany, jako syn jednorożców. [7] »Głos Pański rozmiatający płomień ognisty. [8] »Głos Pański zatrząsający puszczą: i poruszy Pan pustynią Kades. [9] »Głos Pański przygotujący łanie, i odkryje gęstwy: a w kościele jego wszyscy chwałę dadzą. [10] »Pan czyni, że potop trwa: a będzie siedział Pan, król na wieki. [11] »Pan mocy ludowi swemu doda: Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju. 
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.