Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 37
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm samemu Dawidowi. Nie obruszaj się dla złośliwych: ani zajrzyj czyniącym nieprawość. [2] »Albowiem jako trawa prędko uwiędną: a jako liście ziela wnet opadną. [3] »Miéj nadzieję w Panu, a czyń dobrze: i mieszkaj na ziemi, a będziesz się karmił jéj bogactwy. [4] »Kochaj się w Panu, i da tobie prośby serca twego. [5] »Objaw Panu drogę twoję, a miéj nadzieję w nim: a on uczyni. [6] »I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość twoję: a sąd twój jako południe. [7] »Bądź poddany Panu, a módl się mu: nie obruszaj się dla tego, któremu się szczęści na drodze jego: dla człowieka czyniącego niesprawiedliwości. [8] »Przestań gniewu a opuść zapalczywość: nie obruszaj się, abyś miał źle czynić. [9] »Albowiem którzy źle czynią, będą wykorzenieni: lecz znoszący Pana, ci odziedziczą ziemię. [10] »I jeszcze mało, ażci nie będzie złośnika: i będziesz szukał miejsca jego, a nie najdziesz. [11] »Ale ciszy odziedziczą ziemię, i kochać się będą w wielkości pokoju. [12] »Będzie podstrzegał złośnik sprawiedliwego: i będzie nań zgrzytał zęboma swemi. [13] »Ale Pan będzie się śmiał z niego; albowiem upatruje, że przyjdzie dzień jego. [14] »Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego i niedostatecznego, aby pozamordowali ludzie prawego serca. [15] »Miecz ich niech wnidzie w serca ich: a łuk ich niech się złamie. [16] »Lepsza jest trocha sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwo grzesznych. [17] »Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwe Pan potwierdza. [18] »Zna Pan dni niepokalanych: a dziedzictwo ich na wieki będzie. [19] »Nie będą zawstydzeni we zły czas, i we dni głodu będą nasyceni. [20] »Albowiem grzesznicy zaginą: a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustawając, jako dym ustaną. [21] »Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci: ale sprawiedliwy zmiłuje się i da. [22] »Albowiem błogosławiący go odziedziczą ziemię: ale złorzeczący mu zaginą. [23] »Przed Panem postępki człowiecze będą prostowane: i drogi jego zechce. [24] »Gdy się powali, nie stłucze się; bo Pan podkłada rękę swoję. [25] »Byłem młodym i zstarzałem się: a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego szukającego chleba. [26] »Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza: a nasienie jego w błogosławieństwie będzie. [27] »Odstąp od złego, a czyń dobrze: a mieszkaj na wieki wieków. [28] »Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani: niesprawiedliwi będą pokarani: i nasienie niezbożnych zaginie. [29] »Sprawiedliwi lepak odziedziczą ziemię: i będą mieszkali na wieki wieków na niéj. [30] »Usta sprawiedliwego będą rozmyślać mądrość: a język jego będzie mówił sąd. [31] »Zakon Boga jego w sercu jego: a nie będą przerzucone kroki jego. [32] »Wypatruje grzesznik sprawiedliwego, i szuka go umorzyć: [33] »A Pan nie ostawi go w rękach jego, i nie potępi go, gdy będzie osądzon od niego. [34] »Czekaj Pana, i strzeż drogi jego: a wywyższy cię, że odziedziczysz ziemię: ujrzysz, gdy niezbożni poginą. [35] »Widziałem niezbożnika wyniosłego, i podniesionego jako cedry Libańskie. [36] »I minąłem, alić go już niemasz: i szukałem go, a nie nalazło się miejsce jego. [37] »Przestrzegaj niewinności, a oglądaj sprawiedliwości; albowiem są ostatki człowiekowi spokojnemu. [38] »Lecz niesprawiedliwi pospołu poginą, ostatki niezbożników zginą. [39] »A zbawienie sprawiedliwych od Pana: i obrońcą ich czasu utrapienia. [40] »I wspomoże ich Pan i wybawi je: i wyrwie je od złośników, i zbawi je, iż w nim nadzieję mieli. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.