Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 38
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(38:1) Psalm Dawidowi, na rozpamiętanie, o Sobocie. (38:2) Panie, nie w zapalczywości twojéj strofuj mię, ani w gniewie twoim karz mię. [2] »(38:3) Albowiem strzały twoje utknęły we mnie: i zmocniłeś nademną rękę twoję. [3] »(38:4) Niemasz zdrowia w ciele mojem od oblicza gniewu twego: niemasz pokoju kościom moim od oblicza grzechów moich. [4] »(38:5) Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moję: a jako brzemię ciężkie obciężały na mnie. [5] »(38:6) Pogniły i popsowały się blizny moje, od oblicza głupstwa mojego. [6] »(38:7) Znędzniałem i skurczyłem się aż do końca: cały dzień chodziłem zasmucony. [7] »(38:8) Albowiem biodra moje napełnione są naigrawania: a niemasz zdrowia w ciele mojem. [8] »(38:9) Jestem strapiony i bardzo uniżony: ryczałem od wzdychania serca mego. [9] »(38:10) Panie, przed tobą wszelka żądość moja: i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte. [10] »(38:11) Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja: a jasności oczu moich, i téj niemasz przy mnie. [11] »(38:12) Przyjaciele moi i bliscy moi naprzeciwko mnie przybliżali się i stanęli: a którzy przy mnie byli, z daleka stanęli. [12] »(38:13) A gwałt czynili, którzy szukali dusze mojéj: a którzy mi szukali złego, mówili marności, a zdrady cały dzień wymyślali. [13] »(38:14) A ja jako głuchy nie słyszałem, a jako niemy, nie otwierający ust swoich. [14] »(38:15) I stałem się jako człowiek niesłyszący, i nie mający odporów w uściech swoich. [15] »(38:16) Albowiem w tobiem, Panie, nadzieję miał: ty mię wysłuchasz, Panie, Boże mój. [16] »(38:17) Bom mówił: By się kiedy nie weselili nademną nieprzyjaciele moi: i gdy szwankują nogi moje, przeciwko mnie wielkie rzeczy mówili. [17] »(38:18) Bom ja na bicze gotów jest: i ból mój przed oblicznością moją jest zawżdy. [18] »(38:19) Albowiem nieprawość moję oznajmię, i będę myślił za grzech mój. [19] »(38:20) Lecz nieprzyjaciele moi żywią i zmocnili się nademną: i rozmnożyli się, którzy mię nienawidzą niesprawiedliwie. [20] »(38:21) Którzy oddawają złe za dobre, uwłaczali mi, iżem naśladował dobroci. [21] »(38:22) Nie opuszczaj mię, Panie, Boże mój, nie odstępuj odemnie. [22] »(38:23) Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego. 
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.