Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 46
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(46:1) Na koniec, synom Kore, za tajemnice, Psalm. (46:2) Bóg nasz ucieczką i mocą: pomocnikiem w uciskach, które nalazły nas bardzo. [2] »(46:3) Przetóż się bać nie będziem, gdy się poruszy ziemia, i przeniosą się góry w serce morza. [3] »(46:4) Szumiały, i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. [4] »(46:5) Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże: poświęcił przybytek swój Najwyższy. [5] »(46:6) Bóg w pośrodku jego, nie będzie poruszon: ratuje go Bóg rano na świtaniu. [6] »(46:7) Potrwożyli się narodowie, i nachyliły się królestwa: dał głos swój, poruszyła się ziemia. [7] »(46:8) Pan zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym. [8] »(46:9) Pójdźcie a oglądajcie sprawy Pańskie: jakie uczynił cuda na ziemi. [9] »(46:10) Odjąwszy wojny aż do krajów ziemie: skruszy łuk, i zdruzgoce oręże, i tarcze ogniem popali. [10] »(46:11) Uspokójcie się a obaczcie, żeciem ja jest Bóg: będę podwyższon między narody, i będę podwyższon na ziemi. [11] »(46:12) Pan zastępów z nami, Bóg Jakóbów obrońcą naszym. 
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.