Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 54
«  Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(54:1) Na koniec, w wierszach, wyrozumienia Dawidowi. (54:2) Kiedy przyszli Zyphejanie, i rzekli do Saula: Aza się u nas Dawid nie zataił? (54:3) 1 Boże, w imię twoje zbaw mię, a w mocy twojéj sądź mię. [2] »(54:4) Boże, wysłuchaj modlitwę moję: przyjmij w uszy słowa ust moich. [3] »(54:5) Albowiem obcy powstali przeciwko mnie: a mocarze szukali dusze mojéj, a nie kładli Boga przed oczyma swemi. [4] »(54:6) Bo oto Bóg mię podpomaga: a Pan jest obrońcą dusze mojéj. [5] »(54:7) Odwróć złe na nieprzyjaciele moje, a zatrać je według prawdy twojéj. [6] »(54:8) Dobrowolnie będę ofiarował tobie, i będę wyznawał imieniowi twemu; albowiem dobre jest. [7] »(54:9) Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjacioły moje. 
«  Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.