Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 56
«  Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(56:1) Na koniec, za lud, który się stał od świętych oddalony, Dawidowi na napis tytułu, kiedy go Filistynowie poimali w Get. (56:2) Zmiłuj się nademną, Boże; boć mię podeptał człowiek: przez cały dzień najeżdżając, utrapił mię. [2] »(56:3) Podeptali mię nieprzyjaciele moi cały dzień; albowiem wiele walczących przeciwko mnie. [3] »(56:4) Od wysokości dnia ulęknę się: ja lepak w tobie nadzieję mieć będę. [4] »(56:5) W Bogu wysławiać będę mowy moje, w Bogum nadzieję miał: nie będę się bał, co mi uczyni ciało. [5] »(56:6) Cały dzień słowy memi brzydzili się: przeciwko mnie wszystkie myśli ich na złe. [6] »(56:7) Będą mieszkać, i kryć się: sami stóp moich będą szlakować, jako czekali na duszę moję. [7] »(56:8) Za nic je zbawisz? w gniewie narody pokruszysz, Boże. [8] »(56:9) Żywot mój objawiłem tobie: położyłeś łzy moje przed oblicznością twoją, jakoś w obietnicy twojéj. [9] »(56:10) Tedy podadzą tył nieprzyjaciele moi: w którykolwiek dzień będę cię wzywał: otom poznał, że Bogiem moim jesteś. [10] »(56:11) W Bogu będę chwalił słowo, w Panu będę chwalił mowę. [11] »(56:12) Miałem nadzieję w Bogu, nie będę się lękał: co mi uczyni człowiek? [12] »(56:13) We mnie są, Boże, śluby twoje, które oddam chwały tobie. [13] »(56:14) Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje od upadku, abych się podobał przed Bogiem w światłości żywiących. 
«  Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.