Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 58
«  Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(58:1) Na koniec: nie zatracaj, Dawidowi na napis tytułu. (58:2) Jeźliż wżdy po prawdzie sprawiedliwość mówicie, sądźcież sprawiedliwie, synowie człowieczy. [2] »(58:3) Albowiem w sercu działacie nieprawości: na ziemi ręce wasze plotą niesprawiedliwości. [3] »(58:4) Odłączyli się grzesznicy skoro z żywota, pobłądzili skoro z żywota, mówili kłamstwo. [4] »(58:5) Jad mają na podobieństwo węża, jako żmije głuchéj i zatulającéj uszy swoje. [5] »(58:6) Która nie usłyszy głosu zaklinających, i czarownika zaklinającego mądrze. [6] »(58:7) Bóg pokruszy zęby ich w uściech ich: zęby trzonowe lwów połamie Pan. [7] »(58:8) Wniwecz się obrócą, jako woda zbiegająca: naciągnął łuk swój, aż zemdleją. [8] »(58:9) Jako wosk, który płynie, zniesieni będą: przypadł z wierzchu ogień, i nie ujrzeli słońca. [9] »(58:10) Pierwéj, niźli ciernie wasze poczuło tarny, jako żywe, tak je w gniewie pożre. [10] »(58:11) Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę: ręce swe umyje we krwi grzesznika. [11] »(58:12) I rzecze człowiek: Jeźli wżdy jest pożytek sprawiedliwemu? przecięć jest Bóg, który sądzi na ziemi. 
«  Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.