Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 60
«  Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(60:1) Na koniec, za tymi, którzy będą odmienieni, na napis tytułu, samemu Dawidowi na naukę: (60:2) Kiedy spalił Mezopotamią Syryjską, i Sobal: i wrócił się Joab i poraził Idumeą w dolinie Żup solnych, dwanaście tysięcy. (60:3) 1 Boże, odrzuciłeś nas i skaziłeś nas: rozgniewałeś się i zmiłowałeś się nad nami. [2] »(60:4) Wzruszyłeś ziemię, i zatrwożyłeś ją: ulecz skruszenia jéj; bo się zachwiała. [3] »(60:5) Okazałeś ludowi twemu ciężkości: napoiłeś nas winem żałości. [4] »(60:6) Dałeś znak bojącym się ciebie, aby uciekali od oblicza łuku: aby byli wybawieni mili twoi. [5] »(60:7) Wybaw prawicą twoją, a wysłuchaj mię. [6] »(60:8) Bóg mówił w świątnicy swojéj: Rozweselę się, i będę dzielił Sychimę i dolinę namiotów pomierzę. [7] »(60:9) Mójci jest Galaad, i mój Manasses: i Ephraim moc głowy mojéj: Juda, król mój. [8] »(60:10) Moab garniec nadziei mojéj: nad Idumeą rozciągnę bót mój: mnie cudzoziemcy są poddani. [9] »(60:11) Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? kto mię doprowadzi aż do Idumei? [10] »(60:12) Izali nie ty, Boże, któryś nas odrzucił, i nie wynidziesz, Boże, z wojski naszemi? [11] »(60:13) Daj nam ratunek z utrapienia; boć omylny ratunek człowieczy. [12] »(60:14) W Bogu uczynimy siłę: a on wniwecz obróci trapiące nas. 
«  Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.