Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 62
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(62:1) Na koniec, prze Idythuna, Psalm Dawidowi. (62:2) Izali Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje. [2] »(62:3) Bo i on Bóg mój, i zbawiciel mój: nie zachwieję się więcéj. [3] »(62:4) Dokądże nacieracie na człowieka? zabijacie wy wszyscy, jakoby ściana była pochylona, i płot wywrócony? [4] »(62:5) Zaprawdę poczciwość moję myślili oddalić: biegałem z pragnieniem: usty swemi błogosławili, a sercem swem złorzeczyli. [5] »(62:6) Wszakże, duszo moja, Bogu bądź poddana; boć od niego cierpliwość moja. [6] »(62:7) Bo on Bóg mój i zbawiciel mój: pomocnik mój, nie wyprowadzę się. [7] »(62:8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja: Bóg pomocy mojéj, i nadzieja moja jest w Bogu. [8] »(62:9) Miejcie nadzieję w nim wszelkie zgromadzenie ludzi: wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg pomocnik nasz na wieki. [9] »(62:10) Zaprawdę omylni są synowie człowieczy: kłamliwi synowie ludzcy w wagach, aby oszukiwali sami z marności spólnie. [10] »(62:11) Nie miejcie nadzieje w nieprawości, i drapiestwa nie pożądajcie: jeźli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca. [11] »(62:12) Raz rzekł Bóg: temem dwie rzeczy słyszał, iż moc jest Boża. [12] »(62:13) A tobie, Panie, miłosierdzie; bo ty oddasz każdemu według uczynków jego. 
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.